آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جلسه نوبتی رهبری بنیاد جهاندارای غوری هرات دایر گردید

 
 
بتاریخ 16جدی 1390 مطابق 6جنوری 2012 جلسه هیأت رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در دفتر آن بنیاد تحت ریاست محترم الحاج سید محمد رفیق (نادم ) رئیس آن بنیاد  دایر گردید.

در ابتدا کارهای کمیته فرهنگی آن نهاد مورد ارزیابی قرار گرفته از محمد نظر حزین یار عضو کمیته فرهنگی بنیاد جهانداران غوری در قسمت اجراأتش قدر دانی به عمل آمد و تأکید گردید تا فعالیت های فرهنگی و اشتهارات این بنیاد بیشتر از پیش گسترش یابد.
متعقبأ آقای نادم گزارش مفصلی از سفر کاری هیأت رهبری بنیاد جهانداران غوری در کابل و مزار شریف ارائه داشته علاوه نمود: این سفر که از طرف بنیاد مرکزی جهانداران غوری در کابل سازماندهی شده بود ، یک سفر کاملأ تعارفی و شناخت بیشتر بنیاد به نهاد های سیاسی و ملی کشور بود ، گزارش می افزاید :
در این سفر ملاقاتی با ائتلاف احزاب سیاسی کشور و محترم اعطا محمد نور والی ولایت بلخ صورت گرفته ، رهبران احزاب سیاسی ووالی بلخ حمایت و همکاری همه شانرا از بنیاد جهانداران غوری اعلام داشته و آنرا به مثابه تفکری جدید در احیای مجدد  دوره ای درخشان غوری ها دانستند.

رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری تصمیم گرفتند با موافقت معارف هرات و هیأت رهبری لیسه سلطان غیاث الدین غوری یک تابلوی بزرگی که مزین به عکس سلطان بزرگ غیاث الدین غوری را به آن لیسه نصب و لوایح دیگر که معرف بنیاد جهانداران غوری است نیز در آن لیسه ترتیب و به جا های معینه ای آن تعلیق نمایند.
همچنین رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری اضافه نمود ، عنقریب ماهنامه بنیادجهانداران غوری در کابل چاپ و بعد ازآن افتخار چاپ و نشر آن به بنیاد جهانداران غوری درهرات  تعلق خواهد گرفت که تحت نظر یک هیأت منظم بصورت ماهوار نشر خواهد شد.

در جلسه پیشنهاد گردید تا بعد ازاین تمام نشرات بنیاد جهانداران غوری تحت نظر یک هیأت مسلکی مورد مداقه قرار گرفته و به چاپ سپرده شود .

 

در اخیر به اساس پیشنهاد مدیریت مرکز آموزشی انصاریان به تعداد 50 پایه چوکی به آن مرکز از طرف بنیاد جهانداران غوری مقیم هرات اهدا شده و از فعالیت های آن مرکز تحت رهبری استاد عبداللطیف غوری نیز قدردانی به عمل آمد.