آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جلسه نوبتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب دایر گردید

 

امروز 18 حوت سال 1390 برابر به هشتم مارچ روز جهانی زن جلسه نوبتی رهبری بنیاد جهانداران غوری زون غرب در دفتر آن بنیاد دایر گردید.
در آغاز روز جهانی زن از آدرس این بنیاد به تمام زنان کشور خصوصأ زنان محروم ولایت غور مبارک باد گفته شده و از خداوند بزرگ برای تمام زنان موفقیت های مزید در عرصه های مختلف زندگی استدعا گردید.
بعدأ محترم سید محمد رفیق " نادم " رئیس بنیاد جهان داران غوری پیرامون کار کردهای این دفتر معلومات داده و از تعبیه نمودن دفتر بنیاد جهانداران غوری از منطقه بکرآباد به سمت شرقی پارک ترقی ولایت هرات به خاطر سهولت در رفت وآمد علاقمندان این بنیاد خبر داد و اضافه نمود که نظر به عدم موجودیت وجوه مالی دفتر بنیاد در یکی از کوچه های بکر آباد جابجا شده بود که اکثریت دوستان نمی توانستند آدرس دفتر را دریابند ، اکنون به همکاری رهبری بنیاد در کابل مصمم شدیم در همین منطقه شهر هرات جا بجا شده و زمینه های مساعدی به علاقمندان مساعد گردیده است.

 جلسه نوبتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری  ذون غرب دایر گردید

متعاقبأ اعضای رهبری بنیاد که محترم دوکتور رادمنش یکی از پژوهشگران فرهنگی غور نیز در جلسه حاضر بود روی گرامیداشت از خدمات شایسته هنری استاد محمد سعید مشعل غوری – هروی بحث نموده ، فیصله نمودند که : موضوع را با رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری مشورت نموده یک کمیته باصلاحیت از بنیاد انتخاب تا روی شخصیت چند بعدی استاد مشعل تحقیق نموده و به تاریخ معین محفل بزرگداشت آن شخصیت تاریخی ، فرهنگی وادبی غور راه اندازی نموده ویاد آن را گرامی دارند.

 جلسه نوبتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری  ذون غرب دایر گردید

جلسه روی مسایل فرهنگی و فعالیت های جوانان نیز توضیحاتی داشته و به دعای پیشرفت و ترقی وطن محبوب ما خاتمه یافت.

 جلسه نوبتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری  ذون غرب دایر گردید