آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جلسه نوبتی بنیاد جها نداران غوری حوزه غرب دایر گردید
 

 
پنجشنبه تاریخ 24 حمل 1391 برابر با 12 اپریل 2012 میلادی جلسه نوبتی بنیاد در حالی دایر شد که عده ای از علمای جید ولایت غور و بعضی از رؤسای قریه تگاب ایشان ولسوالی تولک نیز شرکت ورزیده بودند.
در این جلسه  الحاج داکتر محمد امین غوری گزارشی مفصلی از سفر کاری اش در کابل و کویته پاکستان ارائه نموده و از زحمتکشی و تلاش پیگیر هیأت رهبری این بنیاد درکابل به قدر یاد آوری نمود ، وی علای کرد که بنیاد آرزو دارد در قسمت چاپ و نشر آثار ادبی ، فرهنگی و تاریخی غوری ها بیشتر از پیش کار و فعالیت نماید و از تمام جوانان ، کاوش گران ، تاریخ نویسان کشور می طلبد تادر این عرصه با بنیاد جهانداران غوری همکاری همه جانبه نمایند .

الحاج داکتر محمد امین غوری

داکتر محمد امین غوری یک تعداد سالنا مه های را که به تلاش بنیاد مرکزی جهانداران غوری به چاپ رسیده است به دوایر دولتی ، ارگانها و نهاد های جامعه مدنی توزیع نمود ، این سالنامه ها در حقیقت توزیع این سالنامه ها (جنتری)گوشه ای از فعالیت های فرهنگی بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب را نشان میدهد.

 جلسه نوبتی بنیاد جها نداران غوری حوزه غرب دایر گردید

متعاقبأ الحاج سید محمد رفیق نادم رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب پیرامون کار های انجام شده صحبت نموده و از شرکت فعال هیأت رهبری این بنیاد در گردهمآیی بزرگ سوری (زوری) های هرات خبرداد .

 جلسه نوبتی بنیاد جها نداران غوری حوزه غرب دایر گردید

جلسه به دعاعیه یکی از مدرسین غوری مقیم هرات به پایان رسید.