آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جشن فراغت

تاریخ 21حوت 1390 مطابق 11مارچ 2012 ختم دوره تحصیلی زمستانی مرکز آموزش انصاریان بنیاد فرهنگی  جهانداران غوری ذون غرب جشن گرفته شد. در محفل که به این مناسبت در صحن آن مرکز ترتیب گردیده بود ، رئیس و اعضای رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب ، اولیای شاگردان ، رئیس و بعضی از اعضای شورای مردمی ناحیه هشتم شهر هرات شاگردان و استادان مرکز آموزش فرهنگی انصاریان حضور بهم رسانیده بودند.
ابتدا محفل باتلاوت از آیات کلام الله مجید توسط یکی از اساتید آن مرکز قرائت و بعدأ استاد عبدالطیف غوری مسئول مرکز آموزشی انصاریان تاریخچه ای این مرکز را به تصویر کشیده و علاوه نمود : در این دوره زمستانی اضافه تر 800 شاگرد مکتب از صنف اول تا صنف یازدهم مضامین درسی را بصورت آمادگی تحت نظر استادان مجرب ، دلسوز و فداکار آموختند که اکثریت استادان بصورت رایگان و رضا کارانه در این راستا شرکت فعال داشته اند.

 جشن فراغت

همچنین آموزش کمپیوتر و انتر نیت بطور رایگان اجراشده و از شاگردان 50% فیس در سایر مضامین گرفته شده است ، مسئول مرکز فرهنگی انصاریان در بیانیه اش گفت : من افتخار می کنم که تحت رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب در سال روان توانستیم برای شاگردان بی بضاعت و فقیر مقداری قرطاسیه و کتب درسی را رایگان توزیع نموده و بعد از این می توانیم به کمال اعتماد این پروسه را به همکاری بنیاد و مؤسسه انکشاف حقوقی، اقتصادی و مدنی زنان بصورت احسن ادامه دهیم.

 جشن فراغت

بعدأ محترم سید محمد رفیق " نادم " رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب طی صحبت مبسوطی ؛ اهمیت علم ، عالم   معلم و شاگرد را براساس آیات کلام الله مجید و احادیث نبوی توضیح نموده از زحمتکشی استادان مرکز انصاریان تمجید و شاگردان را به آموش دوامدار ترغیب نمود. به همین منوال آقای نادم از زحمات بیدریغ مسئولین مرکز آموزشی انصاریان و اینکه در تمام عرصه ها از رهبری بنیاد مشورت های لازم گرفته اند تشکرنمود.

 جشن فراغت

در بخش دیگر از محفل جناب مولوی احمدی رئیس شورای مردمی ناحیه هشتم صحبت های عالمانه و آموزشی داشته ، آموزش تمام علوم را از نظر اسلام مجاز دانسته و علاوه کرد : علم باید در دو راستا فرا گرفته شود ، یکی هدف و دیگری مقصد یا مقاصد . هدف از آموختن علم در قدم اول رفع نیاز های زندگی در پرتو عبودیت به خداوند (ج) وشریعت غرای محمدی(ص) است ، که این هدف است و هم نیاز ، ثانیأ مقاصد که ما به خاطر آن می آموزیم دسترسی به اصول وقواعد و پاسخدهی به نیاز های زندگی است که در این مورد باید نخست ما خود را بشناسیم ، جهان ماحول مانرا ارزیابی نموده و راه خویش را انتخاب نمائیم.

جشن فراغت

آقای رادمنش مسئول کمیته جوانان بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب طی صحبت جدا گانه ای جوانان را در دوبعد بصورت خاص دعوت نمود : یکی همبستگی و دیگرش فراگیری علوم ، خواندن یک یا دو دوره در یک کورس را بسنده ندانسته و بر اساس حدیث پیامبر بزرگوار اسلام (ص) گفت که : آموزش و پرورش پایانی ندارد، همیشه و در هرزمان لازم است بروفق نیاز های جامعه آموخت و آنرا در عمل پیاده کرد.

 جشن فراغت

محترم دگروال غلام محمد خان به نمایندگی از اولیای شاگردان نیز صحبت های عالمانه داشت و دربخش از صحبت هایش گفت : من به نمایندگی از اولیای شاگردان از زحمت کشی استادان و رهبری مرکز آموزشی انصاریان ابراز تشکر و امتنان نموده و برخورد نیک و زحمتکشی استادان محترم را ستایش می کنم ، همچنین دگروال غلام محمد خان اضافه کرد ؛ در نزد ما مهم ترین و با ارزش ترین سوژه تربیه است ، اکثریت اولیای شاگردان با بی باوری اولاد شانرا اعم از ذکور و اناث در این مرکز می فرستادند و مترددانه فکر می کردند که این مرکز سبب فساد اخلاقی اولاد شان نگردد، الحمدالله اکنون که مشاهده می نمائیم در به سازی اخلاق ، رفتار و کردار شاگردان تغیراتی قابل ملاحظه ای رونما گردیده است که جا دارد بار دیگر از این برخورد انسانی شما دوستان ابراز امتنان وقدر دانی نمایم.

 جشن فراغت

متعاقبأ آقای فرحت و خانم فیضی استادان مرکز آموزشی انصاریان هرکدام صحبت های جدا گانه داشته و از شرکت کننده های محفل اولیای شاگردان و علاقمندان ستایش بعمل آوردند ووعده سپردند تا ما دامیکه این مرکز به فعالیت هایش ادامه میدهد آنها حاضر اند به تربیه اولاد این مردم مساعی بیدریغانه ای داشته باشند.

 جشن فراغت

در لابلای صحبت ها ؛ شاگردان خورد سن این مرکز سرود های میهنی را به لسان پشتو و دری زمزمه نموده که مورد استقبال شرکت کننده ها قرار گرفت .
در بخش پایانی تصدیق نامه ها ، تقدیر نامه های به شاگردان اول نمره الی سوم نمره ، استادان ، اولیای شاگردان و سایر همکاران دراین مرکز از طرف رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب و بعضی از مسئولین توزیع گردید .

 جشن فراغت
 
جشن فراغت
 
جشن فراغت

محفل با دعاعیه ای یکی از استادان کورس در بین شور و شوق زاید الوصف شرکت کننده ها خاتمه یافت.

نتیجه
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از بدوایجادش درهرات علاو از دید و بازدید های متواتر با تمام اقشار مردم خصوصأ غوری ها و غوری تباران ، در ارتقای دانش جوانان ، نوجوانان و نوباوه گان تلاش های مستمر داشته می کوشد تا در قدم نخست همبستگی فراگیر را در بین جوانان ایجاد و بعد در قسمت ظرفیت سازی آنها از مجرا های ممکنه استفاده نماید .
مرکز فرهنگی و آموزشی انصاریان یکی از نهاد های می باشد که بنیاد از همین مرکز میخواهد اجتماع جوانان را بوجود آورده وآنها را در عرصه های مختلف آموزش دهد ، امروز ماشاهد فراغت جوانانی هستیم که واقعأ با روش های جدید و پیاد سازی میتود های مثمر آموزشی و اخلاق حمیده پروگرام زمستانی را پشت سر گذاشتند و اکنون شاهد آنیم تا بتوانیم بازهم جوانان را دراین مرکز بسیج نموده و در بلند بردن دانش ومهارت های آموزشی مساعدت های لازم را به ایشان مبذول داریم .
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب همواره در تلاش است تا محروم ترین قشر مردم اعم از دخترو پسر از هر نقطه ای این مرزو بوم را به علم و دانش دعوت نموده و در جهت تربیه سالم آنها آنچه در توان دارد به خدمت آنها قرار دهد و از جوانان و نو جوانان می طلبد در این مرکز آموزشی حضور بهم رسانیده و از سهولت های آن مزیدأ استفاده نمایند.