آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

تبریک و تهنیت پیروزی افتخار آمیز تیم ملی فوتبال افغانستان

بخش فرهنگی دفترمرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

بدینوسیله بنیاد فرهنگی جهانداران غوری پیروزی افتخار آمیز و قهرمانه ی تیم ملی فوتبال افغانستان را در مسابقات جنوب آسیا بکافه ملت قهرمان و صبور افغانستان خاصتأ به تیم قهرمان ملی فوتبال افغانستان تبریک و تهنیت عرض می نماید.
جهان باید بداند که افغانها همیشه با وحدت و سربلندی توانسته قله های شامخ موفقیت را تسخیر و به پیروزی های شایسته نایل آمده است، بگذارپیروزی اخیر تیم ملی فوتبال کشور ما نقطه ی عطف باشد برای ایجاد صلح در کشور محبوب ما افغانستان.