آرشیف

2015-6-24

غلام ربانی هدفمند

بیوگرافی مختصر قضاوتمند شهید قربان کریمی

انا لله و انا الیه راجعون

بیوگرافی مختصر قضاوتمند شهید قربان کریمی
قضاوتمند شهید قربان کریمی

قضاوتمند شهید قربان کریمی فرزند عبدالکریم در سال 1361 در یک خانوادۀ مسلمان ، متدین و مجاهد دیده به جهان گشود . شهید کریمی از آغاز سال 1369علوم مروجۀ وقت را نزد ملا امامان مساجد فرا گرفت .

شهید کریمی در سال 1371 شامل صنف اول مکتب کاسی علیا گردید و تا صنف سوم درس های خویش را ادامه داد . بنا به چالش های که دشمنان تعلیم و تربیه فرا راۀ مکاتب خلق کردند و دروازه های مراکز تعلیم و تربیه را به روی اطفال معصوم کشور بستند ؛ دروازۀ مکتب کاسی به روی شهید کریمی بسته شد که در نتیجه شهید کریمی به منظور فرا گرفتن علوم دینی شامل مدارس علوم دینی گردید و  درس های خود را مؤفقانه ادامه داد .

شهید کریمی در زمستان 1380 شامل امتحان کانکور گردید و به اثر لیاقت و شایستگی به فاکولتۀ شرعیات پوهنتون کابل کامیاب گردید که در سال 1382 به تحصیل خود آغاز کرد و در سال 1385 از رشتۀ فقه و قانون به سویۀ لیسانس مؤفقانه فارغ گردید . شهید کریمی در سال 1387 از طریق امتحان کانکورِ دور 25 ستاژ قضایی  از بین 2000 نفر توانست که در جمع 200 نفر استاژران امور قضایی کامیاب شود و با سپری کردند مؤفقانه دورۀ استاژ در ماۀ جوزای 1388 نظر به لزوم دید ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان منحیث عضو دیوان امنیت عامۀ محکمۀ شهری مرکز ولایت غور تقرر حاصل نمود و مصدر خدمت قرار گرفت .

قضاوتمند شهید کریمی مدت سه سال در دیوان امنیت عامۀ محکمۀ شهری ولایت غور مصروف خدمت گذاری به مردم مسلمان و متدین ولایت غور بود . شهید کریمی وظایف و مسؤلیت های خود را مطابق احکام شرع مقدس اسلام و قوانین نافذۀ کشور با ایمانداری ، صداقت و تعهد ادا نمود . شهید کریمی در دوران تحصیل در بین جوانان مسلمان و بیدار دل پوهنتون کابل خوب درخشید و از دانشجویان غور خوب نماینده گی کرد . از طریق نوشتن مقالات ، سخنرانی ها و مصاحبه های دوستانه ؛ دوستان و همقطاران زیاد پیدا کرد . شهید کریمی در جریان تحصیل مدت 2 سال را به عنوان سردبیر ماهنامۀ فیروزکوه به فرهنگ و فرهنگیان ولایت غور خدمت کرد . شهید کریمی در کنفرانس بین المللی امپراطوری غوری ها خوب سخنرانی کرد.

بیوگرافی مختصر قضاوتمند شهید قربان کریمی
قضاوتمند شهید قربان کریمی یک روز قبل از شهادت، در زمان که در دره های مرغاب اسیر بوده است.

شهید کریمی شام جمعۀ مورخ 11/3/1391 محفل عروسی برادر خود را تجلیل نمود و ساعت 9 شب به منظور تهیه نیازمندی ها و ضروریات مهمانداری همراه با پدرش و یکنفر دوکاندار از زادگاه اش ( قریه کاسی علیا) عازم شهر چغچران گردید و در مسیر راه در سنگر کشف مرکز چغچران از طرف افراد ناشناس ملبس به لباس اردو ملی و پولیس ملی سه بار تلاشی گردید که در بر گشت در فاصلۀ بین سنگر کشف – حوزۀ اول امنیتی پولیس از فاصلۀ 100 متری پیره داران پولیس توسط همان افراد که قبلاٌ تلاشی شده بود اختطاف گردید . پدر شهید کریمی با اینکه اختطاف گران شناسایی نموده بود و با تمام سعی و تلاش های بنده گی مؤفق به نجات شهید کریمی نگردید و ترورستان بیخرد و خدا ناشناس که سال ها خون و مال مردم را پامال کرده اند از چند متری حوزۀ امنیتی پولیس مرکز ولایت غور به سمت مرغاب منتقل گردید و سر انجام شهید کریمی  ساعت 11:30 قبل از ظهر 13/3/1391 در سرِ بند خولۀ کلیج مربوط قریه شورکن مرغاب ظالمانه به شهادت رسید . این عمل غیر انسانی دشمنان جان و ایمان مردم ؛ تمام مردم مسلمان مرکز بویژه قریه کاسی ولایت غور را سخت جریحه دار ساخت .

انا لله و انا الیه راجعون 

روحش شاد و یادش گرامی باد