آرشیف

2015-6-24

اعجازالحق نوری

بیوگرافی مختصرمرحوم نورمحمد "نوری"

بیوگرافی مختصرمرحوم نورمحمد
مرحوم نورمحمد “نوری” 

بسم الله الرحمن الرحیم
قال الله تبارک وتعالی
فاذاجاءاجلهم لایستخرون ساعتاً ولایستقدیمون (الآیه)

• عبدالستار حکیمی (شهید )
• عید محمد (صابری)
• محمد صفدر (خدایار)

اینها از ولایت غور الی کویته ا ی پاکستان بمدت 45 شبانه روز پای پیاده درحال که راه ها کاملً برف پوشیده بود اعزام شدند که به ابتکاری شان نماینده گی درکویته ازجانب عمارت حزب اسلامی به ایشان سپرده شد وبعد ازپاکستان به غرض تجهیزمجاهدین راهیه ای ایران گردیدند که درآن جا هم نماینده گی مجاهدین را نورمحمد “نوری” بدوش گرفت ,که بعد از یک مدت دوباره به کشوری عزیزی مان جهت انسجام ساختن مجاهدین بر گشتند که تمام مجاهدین را با حالت های دشواروسنگین وطاقت فرسا جهت منسجم ساختن علیه قوای اشغال گر توجع کرد .
نورمحمد” نوری “مر دی مبتکرهدف مند مبارز نستوه وخستگی ناپذیرکه هیچ وقت ازدعوت وجهاد کوتاهی نکر د این مردی مبتکروصلح خواه دربین بردران حزب اسلامی بنام متفکر حزب اسلامی شهرت داشت که درهنگام پیروزی مجاهدین به حیث قوماندان امنیه ولایت غور سپس به حیث آمری امنیه قوماندان امنیه ولایت غوروسپس به مدت یکسال به حیث ریس معارف غوروبعداًبه مدت سه سال به حیث ریس زراعت انجام وظیفه نموده درین ایام این مردی حق گوحق جو ودعوت گر که صد وای ودریغا به مرضی نا اعلاج این ابر مردی تا ریخ مبتلا گردید که بدون درنگ به تا ریخ 16/8/1384 این دار فانی را ترک وبه دار البقا پیوست روحش شاد ویادش گرامی باد .

انا الله وانا الیه راجعون