آرشیف

2014-12-26

لعل میر دانشور مرادی

بیوگرافی ضیا احمد سلطانپور

 

کاندیدای مستقل شورای ولایتی ولایت غور

با حمایه جوانان بیدار ولایت غور

ضیا احمد سلطانپور معاون اول نهاد فرهنگی و اجتماعی جوانان الله یار و یکی از فعالان جامعۀ مدنی غور ، به اساس خواست و تقاضای جوانان فعال و بیدار ولایت غور، خود را به شورای ولایتی، ولایت غور نامزد کرداست. سلطانپور یکی از جمله جوانان با درک و با احساس الله یار بوده که بعد از ختم دوره ثانوی مکتب در هر حالت با جوانان ولایت غور و بخصوص بخدمت مردم و جوانان الله یارکوشیده و دربخش های مختلف جامعه غور فعالیت داشته است. آقای سلطانپور خطاب به همه جوانان اعم از پسران و دختران، سران و بزرگان اقوام ولایت غور چنین بیان میدارد:” ولایت غور، یکی از جمله ولایات باستانی و تاریخی چندین هزار ساله افغانستان میباشد. در طول این مدت مردم این سرزمین سعی کرده اند که تاریخ با افتخار سرزمین غوریان، فرهنگ و عنعنات اسلامی، همچنان مرز و بوم این سرزمین را با دل و جان حفظ و نگهداری نمایند؛ میتوانم این را به صراحت بگویم که جوانان ولایت غور در هر راستا و درهر زمان در کنار و پهلوی شما بزرگان متدین و دین دوست سرزمین بوده وهستند. درطی دهه گذشته افغانستان نقش نوین را به جوانان داده است؛ طوریکه شاهد هستیم در دو دور گذشته نقش جوانان در تشکیل شوراهای ولایتی پر رنگ بوده است. یکی از نقش‌های کلیدی جوانان در شوراهای ولایتی؛ همانا رابط بودن میان توده‌های مردمی محل با حکومت محلی، تامین امنیت نسبی، نظارت از عملکرد نهادهای حکومت محلی و حل منازعات مردمی، حل ‌وفصل مناقشات محلی در سطح ولایت، نظارت از پروژه های انکشافی در بخش‌های معارف، صحت، ساختمان‌سازی، سرک و سایر پروژه‌های عام‌المنفعه از فعالیت‌های عمده جوانان در شوراهای و لایتی بوده است. از آن‌جایی که دامنه فعالیت حکومت‌ها گسترده و فراگیر است و دسترسی مردم به متصدیان امور، مشکل شوراهای محلی به‌عنوان نمایندگان مردم خواسته‌ها، پیشنهادات، نظریات و مشکلات آن‌ها را با مسوولان شریک ساخته در امر توسعه متوازن سهیم می‌شوند. از طرف دیگر، نقش جوانان در شوراهای محلی منجر به پاسخ‌دهی و شفافیت در امور محلی گردیده که راه را برای حاکمیت قانون در سطح ولایت باز می‌کند.
در کشورهایی که تجربه ناچیزی در دموکراسی و دارند، دولت‌ها ملزم به تاسیس، تقویت و حمایت نهادهای فراگیر و مردمی‌اند. از جانب دیگر در نظام‌های دموکراتیک ملت‌ها مسوولیت دارند تا با استفاده از حقوق اساسی‌شان در گزینش نمایندگان دلسوزجوان، صادق و آگاه این نهادهای فراگیر را تاسیس کنند. اگر دقت کامل در گزینش وکلای شوراهای ولایتی لحاظ شود، با تجربه‌ای که از دو دور شورای ولایتی داریم، با اطمینان کامل گفته می‌توانیم که شوراهای ولایتی دور سوم منجر به بسط و توسعه حساب‌دهی، شفافیت، رفاه، امنیت و آزادی در سطح ولایت می‌گردد؛ چون شوراهای ولایتی کشور دارای بهترین قانون و طرزالعمل بوده، سیستم اداری منظم دارند”.
آقای سلطانپور می افزاید:”بنام ایزد توانا و به همکاری شما عزیزان، خود را در شورای و لایتی و لایت غور در سال 1393 نامزد نموده ام؛ به خواست خداوند و به همکاری شما اگر به شورای ولایتی غور راه پیداکردم، آنچه را که در فوق گنجانیده ام، شماره46 در ورق 6. به یاری خداوند”ج” به شما و مردم غور دریغ نخواهم کرد”.

ومن الله توفق
غور، افغانستان
13 حوت 1392