آرشیف

2015-5-18

امین الله سعيدي

بیوگرافی شهید سمونوال زیــن العابدالدین آزاد

شهید سمونوال زین العابد الدین آزاد فرزند فرزانه عبدالله در سال ۱۳۳۴ در قریه خواجه غار ولسوالی تیوره ولایت غور در یک خانواده متدین و مسلمان چشم به جهان هستی گشود به سن ۷ سالگی شامل مکتب مرکز تیوره ، تا صنف نهم را در لیسه مرکز ولایت غور مصروف آموزش بوده و در سال ۱۳۵۰ شامل دارالمعلمین ولایت هرات گردیده تا صنف دوازدهم را در هرات مصروف تحصیل بوده است . در سال ۱۳۵۳ بحیث معلم در قریه جنداک مرغاب تقرر یافت ، در سال ۱۳۵۵ به صفت سرمعلم در ولسوالی پسابند تبدیل گردید که تا سال ۱۳۵۷ در آن ولسوالی بحیث سرمعلم ایفای وظیفه نموده است ، در سال ۱۳۵۹ بحیث سرمعلم در لیسه مرکز ولسوالی تیوره اجرای وظیفه نموده نظر به علاقمندی که به مسلک پولیس داشته در سال ۱۳۶۱ به اساس لیاقت و شایستگی اش از طریق وزارت امور داخله به رتبه لمری خارن بحیث آمر سازماندهی کندک اوپراتیفی غور تقرر حاصل نموده در سال ۱۳۶۲ الی ۱۳۶۵ بحیث معاون سیاسی غند اوپراتیفی اجرای وظیفه نموده در سال ۱۳۸۱ بحیث مدیر استخبارات قومندانی امنیه ولایت غور قرار امریه نمبر ۲۱۰۱ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷ مقام وزارت امور داخله بحیث آمر اوپراسیون ق.امنیه غور بوده ، بعدآ به اساس شایستگی که داشته بحیث مدیر اداری ق. امنیه غور منظور گردیده در جریان وظیفه داری با سوق اداره پرسونل در همه بخش ها رهبریت سالم داشته از طرف وزارت امور داخله با اخذ (۶) مدال و (۲) رتبه فوق العاده مفتخر گردیده ، امریه نمبر ۲۲۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ وزارت امور داخله محترم شهید سمونوال زین العابد الدین آزاد در بست سمونمل بحیث مدیر حقوق بشر منظور گردیده بست آن طبق تشکیل سال ۱۳۹۳ ارتقا نموده مجددآ به اساس امریه ۴۱۷۵ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ و پیشنهادیه قومندانی امنیه غور در بست سمونوال بحیث مدیر حقوق بشر منظور گردیده تا اینکه بتاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۴ به اساس تقاضا خودش جهت رهبریت سالم سوق اداره قوت های نظامی رهسپار ولسوالی پسابند ولایت غور گردیده غرض تقویه و کمک پوسته امنیتی بتاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۴ در مناطق پشت تنگی پای غار ولسوالی پسابند توسط دشمنان مکار و ظالم مورد اصابت مرمی دشمن قرار گرفته شهید شده است . از خداوند متعال اجر جزیل برای شهید موصوف و برای بازمانده گانش صبر جمیل استدعا داریم .روحش شاد و خاطره آن در دل مردم غور و هم مسلکانش جاویدانه خواهد ماند