آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

بیوگرافی دوکتور نصیر ندا

شخصیت های معاصر ولایت غور

داکتر  نصیر ندا  فرزند برومند مرحوم عبدالله  در سال 1334 ه ش در قریۀ چهار راه ولسوالی تولک ولایت غور دیده به جهان گشود. او در سال 1342 در حالیکه هشت سال عمر داشت   افتخار شمولیت  مکتب ابتدائیۀ چهار راه را که برای اولین بار تأسیس شده بود یافت .او پروانه وار به دور شمع مکتب می تپید با قرار گرفتن در مقام شاگرد ممتاز شامل متوسطۀ سلطان علاءالدین غوری در چغچران مرکز ولایت غورشد  او که دارائی شور وشوق و شعور سیاسی  بود بنابر دلائل سیاسی از صنف یازدهم مکتب خارج گردید. اما ذوق سرشار او نسبت به کسب علم ودانش اورا آرام نگذاشت

سر إنجام شامل لیسۀ جامی ولایت هرات شد. بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل فاکولتۀ ادبیات وعلوم بشری پوهنتون کابل گردید.  در سال 1358 از پوهنتون کابل به درجۀ علمی لسانس فارغ وبه خدمت عسکری سوق شد. بعد از ختم دورۀ مکلفیت به حیث کارمند در ریاست ارتباط خارجۀ وزارت تحصیلات عالی شامل کار رسمی دولت گردید.

داکتر نصیر ندا به ملاحظة استعداد وتوانائیش در سال 1360 به حیث استاذ در إنستیتوت حسابداری وادرۀ صنعت تقرر حاصل نمود و از سال 1364تا1365 بخاطر رشد ظرفیت های علمی با حفظ امتیاز ادامۀ خدمت شامل فاکولتۀ ارتقائی تحصیل ودیپلم ماستری خود را در رشتۀ إقتصاد ازین کانون به دست آورد.موصوف به ادامۀ تحصیل و ارتقائی مدارج علمی علاقۀ زیاد داشت درسال1367جهت أخذ دیپلوم دکتورادر رشتۀ اقتصاد ممالک روبه إنکشاف عازم شوروی وقت شد او در أنستیتوت شرق شناسی مسکو شامل وبه تحقیقات خویش در زمینه ادامه داد . در سال 1371 از رسالۀ دکتورائی خود مؤفقانه دفاع ودر همان انستیتوت به حیث عضو علمی پذیرفته شد ودر عین زمان نامزد کادر علمی پژوهشی مر حلۀ پروفیسوری نیز گردید وبه تحقیقات خود ادامه داد.

درسال 1372 به حیث کارمند در بخش فر هنگی سفارت افغانستان در مسکو ایفای وظیفه نموده در تر جمه ها وتحقیقات همکاری های لازم را مبذول داشته است  اما با خرابی وضع با تشدید بحران داخلی وتاریک شدن دور نمائی زنده گی در افغانستان در سال 1374 عازم کشور المان شد ودرشهر  أسن   رحل إقامت گزید وودر دیار غربت به نوشتن مقالات تحقیقی علمی وسرودن اشعار پرداخت.  داکتر ندا علاوه ازینکه از شخصیت های علمی کشور است استعداد وقریحۀ سر شار در سرودن شعر دارد واقعیت های عینی جامعه ومحیط زیست در شعرش نمود و جلوۀ خاص دارد.

داکتر  ندا مقالات ورسالات ذیل را به رشتۀ تحریر در آورده است.

1:- سکتور های إقتصادی افغانستان {رسالۀ دورۀ ماستری}

2:- رول ونقش کابل در بازار صنایع افغانستان {رسالۀ دورۀ دکتورا}

3:- مقالات مختلف راجع به کابل در مجلۀ{دانشمندان جوان} در أنستیتوت شرق شناسی مسکو این انیستیتوت مربوط به اکادمی علوم شوروی وقت بود.

4:- ترجمۀ کتاب { ارتش سرخ در افغانستان } نوشتۀ جنرال گروموف که متأسفانه نسبت کار شکنی بعضی دوستان إقبال چاب نیافت  وبعدا این کتاب توسط شخصی دیگر ترجمه وچاب شد.

داکتر ندا فعلا هم  به شیوۀ بیسیار شیوا وسلیس شعر می سراید ودارائی مجموعه های شعری است که عندالموقع در غنی سازی سایت جام غور از ایشان استفاده خواهدشد.