آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بمناسب بزرگداشت از روز مادر

بخش فرهنگی دفترمرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بخش فرهنگی بنیاد جهانداران غوری

 

مادر موجودیست که در داستانهای شعرا، نویسندگان و هستوره های تاریخی همیشه از مقام ارجمندی برخوردار بوده و تا جهانست مقام مادر شامخ تر و ارجمند تر میگردد، مادر یگانه موجودیست که خداوند در باره اش میفرماید : «و وصّینا الانسانَ بِوالدیه احساناٌ حَملتهُ امُّه کرهاٌ و وضَعته کرها وحَملُه و فِصالُه ثلاثون شهرا».
زحمات سى ماهه مادر را مى‏شمارد که : دوران باردارى، زایمان، و دوران شیرخوارگى براى مادر دشوار است. و همه اینها را به عنوان شرح خدمات مادر ذکر مى‏کند. قرآن کریم به هنگام یادآورى زحمات حتى اشاره‏اى هم به این موضوع ندارد که: (پدر زحمت کشیده است.)
مولانا جلال الدین محمد بلخی در شعری مادر را چنین ستوده است با توجه به اینکه مادر، پناهگاه و مظهر امنیت کودک است، طفل، پناهی جز مادر نمی شناسد و حتی اگر مادر سیلی به صورتش زند، نیز به آغوش وی پناه می برد :

 

گفت چـــون طفلــی به پیش والـده 
وقت قهرش دست هم در وی زده 
خود نــدانـد که جز او دیــار هست 
هم از او مخمــور هم از اوست مست 
مـادرش گــر سیلیـــی بر وی زنــد 
هــم به مــادر آیــد و بـر وی تنـد 
از کســی یــاری نخـــواهد غیـر او 
اوست جملــه ی شـر او و خیــر او 
خــاطر تــو هم زمــا در خیر و شر 
التفـــاتش نیست جــاهــای دگــر

 

رسول اکرم (ص) که داغ بی مادری را نسبت به تمام انسانها زیاد چشیده اند در باره حق مادر چنین فرمودند : « هرکه بامدادان پدر و مادرش از او خشنود باشند درب های بهشت به رویش باز می گردد و هر که شامگاهان پدر و مادرش از او خشمگین باشند درب های دوزخ به رویش باز می گردد.»
بلی چه زیباست که مادر را گرامی داشت و قدر آنرا از مردمک چشم نزدیک ترپنداشت، ای اسفا بعضی ها هنوز از احترام مادر سر باز می زنند و قدرمادر را در مادیات می پندارند، میل دارند مادران به ایشان سر تعظیم فرود آرند، آنها نمی داننند که هرچند به مادر مهربانی گردد بازهم نمی توان به مقام که در زیر قدم مادر است رسید.
تاریخ اسلام نشان میدهد که یکنفر بنام اویس قرن توانیست از خدمت گذاری به مادر به مقامی رسید که پیامبر اسلام (ص) آنراستوده اند.در حالیکه از نخستین روز خلقت بشر، تا کنون در هر کجای دنیا و در میان هر قوم و نژاد و ملتی، با هر آداب و آیینی، وقتی نام مادر برده می‌شود، کوچک و بزرگ، همه و همه، سرشار از شور و حرارت و مهر و الفت می‌شوند و قلبشان پر تپش‌تر می‌زند. درحالیکه اسلام برای مادر، مقام و ارزش فوق العاده ای قائل شده است تا آنجا که رسیدن به بهشت را با رضای مادر میسر می‌داند.

جنان در زیر گام مادران است
بکش بر دیده ، خاک زیر گامش
مکن بر روی او تندی که بر تو
خدا فرموده واجب احترامش

البته منظور این است که به علاوه کار های نیک و پسندیده مقام مادر را بیشتر گرامی باید داشت تا در شمار بهشتیان گردید.
بلی ؛ بهشت ما همانست که رضائیت مادر را داشته و درخدمتش باشیم، مادر را نرجانیم تا شرمنده ی دیگران نشویم و به مادر ارج نهیم تا دیگران برما احترام گزارند.
در جهان امروز روزی به نام مادر تعین شده تا هر چنداندک و گذاراست بازهم به مقام مادر باید ارج گذاشت و مادر راگرامی داشت تا رضائیت آنرا کسب نمود.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری روز جهانی مادر را به تمام مادران درد کشیده ی افغانستان و جهان مبارک باد گفته سعادت صحت و آرامش خاطر را به ایشان از بارگاه احدیت التجأ می نماید و این روز را به مثابه بهترین و شایسته ترین روز زندگی به عموم فرزندان و جوانان تلقی می نماید.

 

مادر عزیز روزت مبارک