آرشیف

2015-6-29

jameghor

بصیر احمد حبیبی غوری داور بین المللی شد

اخیراً تیم ملی تکواندوی I.T.F افغانستان بمنظور اشتراک در دوره دوم مسابقات قهرمانی آسیا عازم کشور ویتنام شدند که بصیر احمد حبیبی غوری عضو تیم ملی تکواندوی I.T.F نیز شامل هیأت اعزامی بود فدراسیون جهانی تکواندوی I.T.F برای افغانستان یکنفر داور بین المللی سهم دارند که بصیر احمد حبیبی غوری این چانس را بدست آورد و به فدراسیون معرفی گردید که خوشبختانه در دومین دور مسابقات آسیا سرتیفکت داوری بین المللی را کسب و منحیث داور میدان در مسابقات ویتنام انجام وظیفه نمود بر علاوه از کسب سرتیفکت بین المللی داوری در مسابقات اشتراک نموده که یک مدال نقره نصیب افغانستان کرده است و کارت اشتراک در مسابقات جام جهانی 2011 را نیز بدست آورده قابل یاد آوری است که نامبرده یازده مدال طلا ، دو مدال نقره و یک برونز از مجموع مسابقات خود دارد.