آرشیف

2014-12-22

jameghor

برگزاری نمایشگاه آثار هنری بزم سوری در شهر فیروزکوه

همبستگی ملی
 
 
 

بتاریخ 8 و 9 دلو 1388 سال روان از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ و نهاد فرهنگی توسعه ملی در سالون ریاست اطلاعات و فرهنگی ولایت غور نمایشگاه از آثار هنری هنرمندان و نقاشان برگزار گردید. این نمایشگاه که بخاطر تشویق هنر و هنرمندان برگزار شده بود از همه هنرمندان بخاطر اشتراک درین نمایشگاه دعوت به عمل آمده بود.
درین نمایشگاه اکثرآ کار های هنری استاد محمد ندیم غوری و محمد الله یعقوبی و دیگر هنرمندان به نمایشگاه گذاشته شده بود. و همچنان بعضی تابلو هایی از اطفال دارالایتام و هم چنان بعضی تصاویر از اطفال کشور لیتوانیا به مدت دو روز بر روی هنردوستان و علاقه مندان به نمایش گذاشته شده است. البته قابل ذکر است که ازین نمایشگاه استقبال کمی صورت گرفته است و تعداد کمی از مردم درین نمایشگاه اشتراک کرده اند.