آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بخش دوم مرکز آموزشی انصاریان افتتاح شد
 

 

بخش دوم مرکز آموزشی انصاریان از طرف بنیاد فرهنگی جهاندارن غوری در ولایت هرات افتتاح شد

روز جمعه19 عقرب سال 1391برابر به 9فیبروری 2012 بخش دوم مرکز آموزشی انصاریان در شهرک شیدایی افتتاح گردید،در مراسم که به همین مناسبت ترتیب شده بود رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب و اعضای رهبری این بنیادنیز شرکت نموده بودند .

 

بخش دوم مرکز آموزشی انصاریان از طرف بنیاد فرهنگی جهاندارن غوری در ولایت هرات افتتاح شد

درابتدای محفل آیاتی از کلام الله مجید قرائت وبعدأ الحاج سید محمد رفیق نادم رئیس بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب پیرامون آموزش و دانش اندوزی به اساس آیات ملکوتی قرآنکریم و احادیث پیامبر بزرگوار اسلام صحبت همه جانبه ی داشته و از شرکت کننده ها خواست تا در بلند بردن سطح دانش فرزندان شان مساعی بیشتر به خرج دهند.
محترم مولوی غلام محمد رئیس شورای مردمی شهرک شیدایی صحبت کننده ی بعدی پروگرام گفت : ما از ایجاد این بخش آموزشی استقبال نموده و از آن حمایت می نمائیم و می خواهیم ضمن پیشبرد امور آموزشی مرکز کنونی به یک مرکز فرهنگی اخلاقی مبدل و برای حفظ اخلاق فرزندان این منطقه ممد خوبی باشد.

 

بخش دوم مرکز آموزشی انصاریان از طرف بنیاد فرهنگی جهاندارن غوری در ولایت هرات افتتاح شد

مولوی محمد نعیم یکی از اعضای شورا گفت : منطقه شهرک شیدایی یک ساحه وسیع بوده و گروه های مختلف مردم با طبیعت ها و طیف های مختلف زندگی می کنند ، وهم مردم ازآمدن به این مرکز درچند چیز نهفته است که عبارت اند از: امنیت ، اخلاق و حجاب می باشدهرگاه اساتیدمحترم این مرکز بتوانند این سه مورد را در نظر بگیرند یقینأ مرکز به موفقیت ادامه خواهد یافت.

 

بخش دوم مرکز آموزشی انصاریان از طرف بنیاد فرهنگی جهاندارن غوری در ولایت هرات افتتاح شد

در اخیر عبداللطیف غوری مسئول مرکز آموزشی انصاریان وعده ی هرگونه همکاری را به شرکت کننده های محفل داده علاوه کرد این مرکز به اساس تقاضای مردم محل ایجاد گردیده و به کمک شما در زمینه امنیت می توانیم به کمال آرامش وظایف مانرا دنبال نمائیم.
محفل به دعای محترم مولوی محمد نعیم بعد از معرفی مسئول نمایندگی انصاریان وبازدید بخش های مختلف این نمایندگی خاتمه یافت. ناگفته نماند این بخش آموزشی نیز تحت قیمومیت بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب قراردارد.

 

بخش دوم مرکز آموزشی انصاریان از طرف بنیاد فرهنگی جهاندارن غوری در ولایت هرات افتتاح شد

 

بخش دوم مرکز آموزشی انصاریان از طرف بنیاد فرهنگی جهاندارن غوری در ولایت هرات افتتاح شد

 

بخش دوم مرکز آموزشی انصاریان از طرف بنیاد فرهنگی جهاندارن غوری در ولایت هرات افتتاح شد