آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

باز دید مسئول فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از مکتب ملک شمس الدین کرت

 

چهارشنبه 22جوزای 1392 مسئول فرهنگی دفترمرکزی بنیاد از لیسه شمس الدین کرت غوری در ولسوالی گذره ولایت هرات دیدن نمود ، در این ملاقات که با مدیر لیسه و جمعی از استادان صورت گرفت پیرامون قدامت تاریخی مکتب و چگونگی کارهای آنهاصجبت نموده و از وضیعت اسف بار شاگردان که در بدترین حالت درس میخواندند مطلع گردید.

باز دید مسئول فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از مکتب ملک شمس الدین کرت

 

باز دید مسئول فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از مکتب ملک شمس الدین کرت

این لیسه در سال 1313 تأسیس و تا و تا سال های 1327-28 در مسجد جامع قریه گوشمیر معلمین محلی شاگردان را تا دوره ی متوسطه تدریس می نمودند ، اما به تقاضای مردم محل شخصی به نام مولاداد خان فرزند عبدالخالق خان دو جریب شخصی شانرا برای اعمار تعمیر مکتب اهدا نمود، اما به هیچ عنوان تعمیری برای مکتب در این قطعه زمین اعمار نگردید ، دراواخر دههء هفتاد یک باب مکتب از طرف یکی از نهاد های بین المللی بصورت خامه اعمار گردید که آنهم روبه تخریب است .

باز دید مسئول فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از مکتب ملک شمس الدین کرت

دراین بازدید روی مشکلات استادان و عدم دسترسی شاگردان به سهولت های درسی صحبت شده و یک مقدار قرطاسیه و کتب تاریخی ادبی از جانب بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به محترم کریمه صمدی مدیره ی آن لیسه اهدا گردید که با سپاس فراوان پذیرفته شد.

باز دید مسئول فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از مکتب ملک شمس الدین کرت

 

باز دید مسئول فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از مکتب ملک شمس الدین کرت

دراخیر آدرس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب برای تماس به مسئولین آن لیسه داده شد تا ایشان بتوانند از نشرات بنیاداستفاده نمایند.