آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بازهم اثری دیگر با مفهوم رساتر

ملاقات با رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری

 

 

به افتخار هشتصدو هشتمین سالیاد شهادت سلطان شهاب الدین غوری کتاب گران سنگ دیگری از دانشمند فرهیخته کشور ما جناب دوکتور محمد عابد حیدری تحت عنوان « تاریخ مختصر سیاسی نظامی غور» به اهتمام و توجه محترم نثاراحمد حبیبی معاون و محمد نظر حزین یار مسئول فرهنگی و ارتباطات انجمن فرهنگی جهانداران غوری درشهر هرات به چاپ رسید.
این کتاب که بصورت جیبی در یکهزار جلدو با قطع و صحافت زیبا نشر شده ثمره ی زحمات دوکتور محمد عابد حیدری استاد چیره دست و دانشمند پیشتاز غوربوده، شالوده ی سیاست های سیاسی نظامی امپرا طوری غوری ها را به تصویر کشیده است.
تاریخ سیاسی نظامی غوردر 166 صفحه با فهرست، مقدمه و پیشگفتار مؤلف بوده و مطالعه ی آن برای تاریخ پژوهان نهایت مفید و ارزنده است .

قرار بود این کتاب ارزشمند در سیمینار با عظمت 808 مین سالروز شهادت سلطان شهاب الدین غوری که به تاریخ 24 جوزای 1393 در شهر اسکندر بورگ کشوردنمارک دایر شده بودتوزیع گردد، متأسفانه نظر به مشکلات عدم اخذ ویزای مسئولین انجمن فرهنگی جهانداران غوری و نبود ایشان در سیمینار کتابها نه تنها انتقال داده نشد، بلکه از توزیع نیز بازماند.
علاقمندان مطالعه و پرژوهندگان عزیز که علاقمندی به مطالعه ی اثر مذکور دارند می توانند به دفتر ساحوی انجمن فرهنگی جهانداران غوری در هرات مراجعه و از این اثر ناب تاریخی مزیدأ استفاده نمایند.

 

انجمن فرهنگی جهانداران غوری از زحمات بیدریغ جناب دوکتور حیدری در زمینه تدوین چنین اثر ارزشمند تقدیر نموده و از همه هواداران و تاریخ نویسان کشور می طلبد، آثار مکتوب خویشرا که مبین تاریخ پرجلال آریانای کبیر ( سرزمین امپراطوری غوری هاست) جهت استفاده مزید هموطنان به نشر بسپارند و بر ارتقای ظزفیت جوانان امروزه همت گمارند.

به افتخار هشتصدو هشتمین سالیاد شهادت سلطان شهاب الدین غوری کتاب گران سنگ دیگری از دانشمند فرهیخته کشور ما جناب دوکتور محمد عابد حیدری تحت عنوان « تاریخ مختصر سیاسی نظامی غور» به اهتمام و توجه محترم نثاراحمد حبیبی معاون و محمد نظر حزین یار مسئول فرهنگی و ارتباطات انجمن فرهنگی جهانداران غوری درشهر هرات به چاپ رسید.

به افتخار هشتصدو هشتمین سالیاد شهادت سلطان شهاب الدین غوری کتاب گران سنگ دیگری از دانشمند فرهیخته کشور ما جناب دوکتور محمد عابد حیدری تحت عنوان « تاریخ مختصر سیاسی نظامی غور» به اهتمام و توجه محترم نثاراحمد حبیبی معاون و محمد نظر حزین یار مسئول فرهنگی و ارتباطات انجمن فرهنگی جهانداران غوری درشهر هرات به چاپ رسید.