آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

اولین شماره ی ماهنامه «شنسبانیه» از چاپ برآمد

 

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد جهانداران غور

 

اولین شماره ماهنامه شنسبانیه ارگان نشراتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به همکاری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب چاپ و نشر گردید.
این ماهنامه که با قطع و صحافت زیبا زیر نظر هیأت تحریر توسط سید شکیب زیرک دیزاین ، با مدیریت محترم نثاراحمد حبیبی غوری ، توسط محمد نظر حزین یار تنظیم و در چاپخانه مهر حبیب ولایت هرات چاپ گردیده، انعکاس دهنده تاریخ باشکوه امپراطوری غوری ها بوده و بصورت ماهوار به نشر میرسد، این نشریه علمی، ادبی، فرهنگی وهنری تعلق به تمام مردم شریف افغانستان دارد، نظرات و نوشته های شانرا بدون دست اندازی بنشر میرساند .
نشریه شنسبانیه در مراحل ابتدایی با پشتی هایش بیست صفحه وبه تیراژ 1000 جلدرنگه و سیاه سفیدشرف نشر یافته و به مرور ایام در حجم آن تغیراتی رونما خواهد گردید، این ماهنامه درنظر دارد مطابق نیازمندی های زمان به تمام مطالب شما و درتمام راستا های کاری شما همکاری نزدیک نماید.
این ماهنامه از کمک مالی اعضای رهبری بنیاد مرکزی جهانداران غوری تمویل و به تشویق شما ارادتمندان عزیز غور باستان فعالیتش را ادامه خواهد داد.

 

اولین شماره ی ماهنامه «شنسبانیه» از چاپ برآمد

 

اولین شماره ی ماهنامه «شنسبانیه» از چاپ برآمد

 

اولین شماره ی ماهنامه «شنسبانیه» از چاپ برآمد