آرشیف

2015-6-23

jameghor

الحاج کرام الدین رضا زاده

الحاج کرام الدین رضا زاده

محترم الحاج کرام الدین رضا زاده فرزند ملا فضل الحق در سال 1349 در قریه (میدان بره خانه) مربوط مرکز ولایت غور دیده به جهان گشوده، تحصیلات خود را به سویه فوق بکلوریا به پایان رسانیده است.
محترم رضا زاده بعد از شکست حکومت کمونستی و پیروزی مجاهدین در سال 1372 بحیث کارمند ملکی در ولایت غور شامل وظیفه شده و تا سال 1375 انجام خدمت نموده اند. موصوف پیوسته در کنار مردم خویش به مقاومت و مجاهدت پرداخته و بعد از بوجود آمدن حکومت مؤقت و انتقالی در سال 1381 بحیث رئیس اسناد و ارتباط ولایت غور مقرر و در سال 1383 به اساس پیشنهاد مردم و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری بحیث معاون ولایت غور تعیین شدند و در این سمت الی سال 1389 ایفای وظیفه نمودند.

با برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی بحیث وکیل منتخب مردم ولایت غور به ولسی جرگه راه یافتند.

ایشان بر اساس حکم شماره (2093) مؤرخ 16/3/1390مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانسان بحیث عضو کمیسیون برگزاری لویه جرگه عنعنوی تعیین شده اند.