آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

افتتاح بنیاد فرهنگی ولایتی جهانداران غوری در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس