آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

از پیشگامان کانکورآزمایشی نوید تقدیر به عمل آمد
 

از پیشگامان کانکورآزمایشی (نوید) تقدیر به عمل آمد

در محفلی که به تاریخ 11 قوس 1391 در مرکز آموزشی انصاریان بر گزار گردیده بود ، علاوه از اساتید آن مرکز ،شاگردان و مداومین انصاریان نمایندگان بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب و بنیاد امام فخر رازی نیز حضور داشتند،ابتدا محفل با تلاوت آیات ملکوتی قرآن کریم آغاز و بعدأ عبدالطیف غوری مسئول مرکز آموزشی انصاریان پیرامون موضوع صحبت نموده گفت:
به تاریخ 26/8/1391 کانکوری را در این مرکز راه اندازی نمودیم تا فارغین صنوف دوازدهم بتوانند ظرفیت های خویش را به آزمون بگیرند و این کانکور که تحت نظر اساتید این مرکز،مسئولین بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب و بنیاد علمی فرهنگی امام فخر رازی دایر شده بود بعد از برسی همه جانبه نتیجه امتحان بدست آمده که امروز اعلام میگردد.
آقای غوری علاوه کردکه : بنیاد علمی فرهنگی امام فخر رازی برای پیشگامان این کانکور تحایفی در نظر گرفته که در ختم محفل به قسم یاد و بود و تقدیر از شاگردان شایسته اهدا میگردد.
محترم مولوی غلام یحی معاون شورای حوزه هشتم شهر هرات راه اندازی چنین کانکور ها را یک گام ارزنده و حیات بخش خوانده اضافه نمود : شاگردان مکاتب شهر هرات که علاقه گرفتند در این آزمون سهیم شوند در حقیقت ذهن و فکر خودرا در منصه آزمایش قرار داده گامی را برای رسیدن به کانکور دولتی برداشته اند ، تقاضا این است تا شاگردان عزیز برای کانکور و سپری نمودن امتحان درس نخوانده بلکه به خاطر آن به مطالعه بپردازند که ثمر بخش به فردای خود و جامعه شان باشند.
بعدأ دگروال فیضی یکی از ساکنین ناحیه هشتم شهر هرات ضمن صحبت مفصلی گفت : من به حیث یک سر باز کشور اقداماتی را که بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در عرصه تعلیم و تربیه برداشته و با ابتکارات خویش از طریق مرکز آموزشی انصاریان به کار برده و می برد حمایت نموده و افتخارانه باید گفت از آوانیکه مرکز آموزشی انصاریان در این ناحیه پا به فعالیت نهاده خدمات شایسته ی را برای نونهالان این منطقه انجام داده است و میخواهم از زحمت کشی شما ابراز امتنان نموده و هر گونه پشتیبانی خود را از فعالیت های شما ابراز می نمایم.
متعاقبأ برای کسانیکه به حیث اول و دوم در نمرات شان نایل آمده بودند از طریق بنیاد امام فخر رازی یک یک پایه کمپیوتر دسک تاپ و برای پنج نفر دیگر نیز ساک های زیبای توزیع گردید.
در اخیر محفل شاگردان که کانکور آزمایشی ( نوید) را سپری نموده بودند از بنیادفرهنگی جهانداران غوری، بنیاد امام فخر رازی و از رهبری مرکز آموزشی انصاریان ابراز تشکر نموده و گفتند ما در جریان این امتحان بسا چیز ها را آموخته و اطمینان داریم که در کانکور دولتی با موفقیت از تجربه بدست آمده استفاده خواهم نمود. و محفل با دعای یکی از بزرگان خاتمه یافت.