آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

اثر نفیس دیگری «کوچه باغ معرفت» شرف چاپ یافت
 

اثر نفیس دیگری «کوچه باغ معرفت» شرف چاپ یافت

بخش فرهنگی وارتباطات دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری

 

باز اثر نفیس دیگری از شخصیت روحانی غورشرف چاپ یافت، «کوچه باغ معرفت» اثریست عارفانه که اشعارمتفرقه مرحوم قاضی شمس الدین حیران را جناب الحاج سید محمد رفیق نادم آنرا آراسته به چاب ساخته اند.
کوچه باغ معرفت شامل یک مقدمه کوتاه و معرفی مرحوم حیران است، در این اثر نفیس از اصطلاحات محلی غور باستان کار گرفته شده که اشعار شانرا با مزه وزیبا ساخته است.
بخش فرهنگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری افتخار دارد که در چاپ و نشر هموطنان گرامی ما بخصوص غوری های عزیز تا جای امکان مبادرت می ورزد و امید واریم بتوانیم این پروسه را دنبال نموده،آثارنویسنده ها، شاعران وتاریخ نویسان وطن مانرا به مطالعه همگان قراردهیم.

 

اثر نفیس دیگری «کوچه باغ معرفت» شرف چاپ یافتاثر نفیس دیگری «کوچه باغ معرفت» شرف چاپ یافت