آرشیف

2021-12-27

جام غور

16 تن به اتهام قمار بازی در ولایت نیمروز بازداشت شدند.

دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنیه نیمروز با نشر خبرنامه گفته که نیروهای امارت اسلامی این شمارافراد را به اتهام قمار بازی دراین ولایت بازداشت کرده اند.

طبق خبرنامه، افراد بازداشت شده پس از بازجوی های ابتدای به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند.

دراین خبرنامه، مسئولان امارت اسلامی از مردم خواستند تا برای بازداشت مجرمین و افراد مضر آنان را همکاری کنند.

پیش از این نیز نیروهای امارت اسلامی در ولایت نیمروز شماری زیادی را به اتهام های مختلف جنایی بازداشت کرده و پرونده های آنان را به نهادهای عدلی و قضایی سپرده اند.