آرشیف

2005-6-9

جام غور

​خشکسالى مناطق مرکزى کشور را تهديد ميکند

خشکسالى مناطق مرکزى کشور را تهديد ميکند
آژانس خپرى پژواک ، ٢٠سنبله
خشکسالى،اکثر مناطق مرکزى کشور را تهديد نموده و تعداد زياد خانواده ها را به معرض ترک منازل شان قرار داده است . طبق بررسى سازمان خيريۀ بريتانيايى "کريستين ايد" در افغانستان که از طريق رسانه هاى خبرى به نشر رسيده، زارعين مناطقی که با شديدترين خشکسالی مواجه بوده اند، همه کشت و زرع خود را ازدست داده اند. بنابر تحقيقات "کريستين ايد"، بخش عمده ای از منابع آبی ولايات هرات، بادغيس و غور خشک شده و محصول گندم ولايت فارياب، بين نود تا صد درصد کاهش داشته است . اين سازمان از دولت بريتانيا و ديگر نهادهای بين المللی مصرانه خواسته تا برای جلوگيری از قحطی و گرسنگی مردم  افغانستان را  کمک مالی کنند. دولت افغانستان برای مبارزه با قحطی در خواست کمک مالی بالغ بر ٨٠ ميليون دالر امريکايى را از جامعۀ بين المللى کرده است
 
يکتعداد مراکز صحى نسبت نداشتن جواز فعاليت مسدود گرديد
 آژانس خبرى پژواک،٢٠سنبله
طى ٢٢روز اخير ،در مجموع ٣٧٠باب کلينيک ، شفاخانه ، دواخانه  و معاينه خانه در مرکز و ولايات کشور به دليل نداشتن جواز فعاليت  مسدود وبيش از ١٣تن ادويه تاريخ تيرشده ، کشف وضبط گرديده است . اين مطلب را داکتر سيد ابراهيم کامل ،رئيس قوانين صحى و بررسى وزارت صحت عامه، امروز ٢٠سنبله درمصاحبۀ به آژانس خبرى پژواک ابراز داشت . به گفته وى ، بيش از سه صد کلينيک، دواخانه و غيره به جز  پنجشير،دايکندى ،نورستان ،بادغيس و غور در متباقى ٢٩ ولايت کشور،مسدود گرديده است . کامل خاطر نشان ساخت که  دراين کمپاين کنترول ،  به تعداد٢٨٢ دواخانه ،  ٤٠ باب کلينيک ولابراتوار،٩باب شفاخانۀ معالجوى  خصوصى و٣٩معاينه خانه را  که به طور خود سروغير قانونى  فعاليت داشت ،  مسدودنموده اند. به اساس معلومات موصوف ، مراکز ياد شده تا زمانى که  جواز فعاليت را از  آن وزارت  اخذ نکرده اند، مسدود خواهند بود. به گفتۀ وى ، در جريان اين کمپاين ، ١٦ تن  از  افرادى  که بنام  داکترمعاينه خانه باز نموده بودند نيز دستگير وبه څارنوالى معرفى گرديده اند. همچنان وى گفت که در جريان کنترول و بررسى در ٢٩ ولايت کشور، از ٢٨٢ دواخانه ١٣ تن ادويه مختلف النوع تاريخ تير شده و بى کيفيت نيز کشف گرديده که مقدارى آنرا حريق و مقدار ديگرى آنرا عنقريب حريق خواهد شد. به گفتۀ  مسؤولين وزارت صحت عامه ، در مدت يک و نيم سال گذشته تا کنون  ، ١٥٠ تُن ادويه تاريخ تيرشده و بى کيفيت از دواخانه در سطح کشور جمع آورى و حريق گرديده است .
 
مشاورین رئیس دولت از ولایت غور دیدار بعمل آوردند. 
یکشنبه 10 سپتمبر 2006 برابر با 19 سنبله 1385
دوتن از مشاورین رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان در امور ساختمانی وامنیتی روز جمعه گذشته بخاطر برسی امور امنیتی وساختمانی ولایت غور با متنفذین وکارمندان ادارت دولتی ولایت غور دیدار وگفتگو نمودند.محترم مهدوی مشاور رئیس دولت هدف از دیدار خود از ولایات غور ودایکندی را رسیدگی به شکایات مردم در امور ساختمانی وانکشاف وتوسعه دهات وبر رسی امور امنیتی ولایات متذکره خواند. این چندمین بار است که هیئات عالیرتبه دولتی به مشکلات مردم ولایت غور گوش میدهند اما بعد از بر گشت به کابل هیچ کار عملی را انجام نمیدهند
.
افغانستان با خطر قحطی روبروست یکشنبه 10سپمبر 2006
يک سازمان خيريه بريتانيايی هشدار داده است که خشکسالی گسترده در افغانستان باعث خواهد شد ميليون ها نفر در اين کشور با خطر گرسنگی روبرو شوند.
سازمان خيريه "کريستين ايد" (Christian Aid)پس از بررسی 66 روستا در افغانستان گفته است که زارعين مناطقی که با شديدترين خشکسالی مواجه بوده اند، همه کشت و زرع خود را از دست داده انداين سازمان از دولت بريتانيا و ديگر نهادهای بين المللی مصرانه خواسته تا برای جلوگيری از قحطی و گرسنگی مردم شمال و غرب افغانستان کمک مالی کنندخشک شدن محصولات زراعی در اين مناطق در حالی رخ داده که در جنوب افغانستان درگيری ميان نيروهای ناتو و طالبان ادامه دارد . بنابر تحقيقات "کريستين ايد"، بخش عمده ای از منابع آبی ولايت هرات،بادغيس و غور خشک شده و محصول گندم ولايت فارياب بين 90 تا 100 درصد کاهش داشته استدولت افغانستان برای مبارزه با قحطی در خواست کمک مالی بالغ بر 80 ميليون دلار کرده است.  جان ديويسون، از کريستين ايد، می گويد: "جهان در اين هفته وقايع يازدهم سپتامبر 2001 در آمريکا را به ياد خواهد آوردما از جامعه بين المللی می خواهيم که همچنين به ياد بياورد که پنج سال پيش در افغانستان خشکسالی رخ داد که جان پنج ميليون نفر را تهديد کردبا اين که در اين مدت تحولات زيادی در صحنه بين المللی صورت گرفته، ما يک بار ديگر با خطر جدیخشکسالی و خطر جانی ميليون ها نفر در افغانستان روبرو هستيم." بنابر گزارش اين سازمان خيريه کودکان، زنان باردار، خانواده های غير زارع و سالمندان با بيشترين خطر گرسنگی مواجه هستندسلطان مقصود فاضل، از دفتر کريستين ايد در افغانستان، گفت که وضعيت در چند ماه آينده وخيم خواهد شدوزارت توسعه بين المللی بريتانيا گزارش کريستين ايد را "نگران کنندهتوصيف کرده است
.
فرد نیمه بسمل از چنگ ترورست ها نجات یافت. 
سه شنبه 5 سپتمبر 2006 برابر با 14 سنبله 1385.
طبق گذارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور روز دوشنبه چهارم سیپتمبر یکتعداد  افراد نا شناس مسلح به تفنگچه وچاقو فرزند غلام علی طوفان را در منطقه اخته خانه چغچران اختطاف ومیخواستند وی را ذبح نمایند در حالیکه این ماجرائی غیر انسانی با ذبح شدن فرزند طوفان در حال تطبیق شدن بود مسافرین وعابرین که ازراه میگذشتند مانع اجراء آن شدند عاملین نا شناس فرار نمودند وفرد نیمه مذبوح به شفاخانه ولایتی چغچران منتقل شده زیر معالجه وتداوی قرار دارد

ده ها قرار داد پروژه عام المنفعه به امضاء رسيد
قرارداد ٣٨ پروژۀ عام المنفعه دربخش اعمار مکتب ، مبرزو حفر چاه به ارزش بيش از ٩٢ ميليون افغانى ، امروز(  ١١ سنبله ) بين وزارت احيا و انکشاف دهات و شرکت هاى خصوصى به امضا رسيد .  احسان ضياء  وزير احيا وانکشاف دهات در محفل امضاى قراردادهاى مذکور گفت که اين پروژه ها در ولايات مختلف در مدت  يک الى هشت ماه  تکميل  خواهد شد .  
موصوف گفت که به اساس قراردادهاى امضا شده ١٧٠ چاه آب آشاميدنى حفر و ١٨٥ مبرز اعمار خواهد گرديد . به گفته وى بيش از هفتاد ويک ميليون افغانى براى حفر چاه ها و اعمار مبرزها به مصرف خواهد رسيد که از سوى ادارۀ  صندوق وجهى ملل متحد براى اطفال  (UNICEF  ) وکميشنرى عالى ملل متحد در امور پناهندگان  ( UNHCR )  تمويل مى گردد .  قرار معلومات وى از حفر چاه ها و اعمار مبرز هاتقريباً بيش از ١٧٠ هزار تن در ولايات غزنى ، هرات ، دايکندى ،غور، خوست ، کندز ، پکتيا، پکتيکا، وردک ، بغلان ، لوگر ، تخار ، زابل ، کنر ، نورستان ، بلخ وسرپل مستفيد خواهند گرديد . ضيا افزودکه اعمار چهار مکتب که بيش از چهار هزارتن شاگرد درولايات غزنى ، کابل ،تخار و غور  از آن مستفيد مىگردند نيز شامل پروژه هاى يادشده مى باشد به گفتۀ وى در اعمار مکاتب مذکور بيش از بيست ميليون افغانى به مصرف مى رسد که از طريق برنامۀ توسعۀ منطقوى وزارت احياو انکشاف دهات تمويل مى گردد. 
 
آتش زدن یکی از مکاتب ابتدائیه در ولسوالی تولکشنبه 2 سپتمبر 2006 برابر با 11 سنبله 1385
گزارش های واصله از ولایت غور حاکی است که ساعت دو بجه شب یازده سنبله مکتب ابتدائیه گلران ولسوالی تولک به آتش کشیده شد. البته تا هنوز عوامل این عمل غیز اخلاقی معلوم نیست ولی کسانی به این عمل تن میدهند که دشمن علم و تعلیم درین ولایت هست.  ولایت غور در این اواخر به یکی از ولایات نا امن افغانستان تبدیل شده است. چرا که درین اواخر تعداد از مکاتب درین ولایت توسط دوشمنان به آتش کشیده شده است، درگیری های پی در پی درین ولایت بی امنیتی در راها و غیره مردم این ولایت را نگران کرده است
.
مدير محبس غور با هفت تن ازمؤظفين امنيتی توقيف شدند اژانس خبرى پژواک ، ٩سنبله´
مدیر محبس ولایت غور به اتهام همکاری درفرار پنج تن ازمجرمین از زندان چغچران مرکز این ولایت به تاريخ ٩ سنبله، دستگیر شدند.  پنج زندانى به شمول يک قوماندان محلى به تاريخ ٤ سنبله ، ديوار اتاق را سوراخ نموده و در حالى فرار کردند که به گفتۀ مسؤولين غور، دروازۀ محبس محافظين وجود نداشت . کرام الدین رضا زاده معاون والی ولایت غور، ضمن بیان این مطلب به آژانس خبرى پژواک  گفت که  بررسی های انجام شده از چگونگی فرار زندانیان نشان میدهد که مدير محبس و هفت تن از محافظين کسانی اند که در فرار زندانيان همکاری نموده بودند . وی  افزود که دوسیه این افراد به څارنوالی راجع شده وهمگی متهمین درتوقیف بسر میبرند. اما وى اسماى دستگير شده گان را تذکر نداد. با این حال، شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور با تائید این دستگیری ها گفت که از جمله پنج تن از مجرمینی که مؤفق شدند یک هفته قبل از زندان چغچرا�� بگریزند قوماندان سنگین نيزشامل میباشد . موصوف علاوه نمود که قوماندان سنگین بعد از فرار، روز گذشته درگیری های خونین را با یک گروه مسلح دیگر درولسوالی دولینه شروع نمود که درنتیجه ،دوتن از طرفین کشته ویا زخمی شدند وچهار تن با هفت میل سلاح دستگیر گرديدند. بنابر معلومات وی ،قوماندان سنگین هم اکنون متواری بوده ومؤظفین امنیتی درتعقیب وجستجوى نامبرده میباشند
.
در گیری بین افراد مسلح در منطقه فراهرود ولسوالی دولینه یک کشته بر جای گذاشت. 
چهار شنبه 8 سنبله 1385 برابر با 30 اگست 2006
گزار شهای واصله از ولسوالی دولینه ولایت غور از در گیری مسلحانه بین محمود فرزند ارباب سلیم وسنگین یکی از سر گروپ های مسلح مخالفش حکایت دارد. در درگیری که امروز چهارشنبه در منطقه فراه رود رخداد یکتن از طرفداران محمود کشته ودوتن دیگر زخمی شده است. سنگین نام که به اتهام قتل فرزند دیگر ارباب سلیم در محبس چغچران به سر می برد هفته گذشته با پنج تن همراهانش از محبس فرار وبار دیگر با مخالفین خود وارد معرکه وجنگ مسلحانه شده است. قوماندانی امنیه ولسوالی دولینه در حالیکه قضیه را تأئید نمود از إجراأت نیروهای امنیتی در زمینه صحبت به عمل نیاورد
 
تیم باز سازی ولایتی شش عراده موتر سائکل به قوماندانی امنیه ولایت غور کمک نمود. 
سه شنبه 7 سنبله 1385 برابر با 29 اگست 2006
نیروهای حافظ صلح وتأمین امنیت کشور های لتوانیا ودانمارک در ولایت غور شش عراده موتر سائکل را که مزین برنگ ونشان پولیس ملی افغانستان بود به قوماندانی امنیه ولایت غور اهدا نمودند. در محفل که به این مناسبت تدویر یافته بود قوماندانی تیم پی آر تی  جنرال ویلماس ستاس کلید های موتور ساوکل هارا به قوماندان امنیه ولایت غور جنرال شاه جهان  ناصر الله نوری تحویل داده شد که به قدر دانی از طرف وی پذیرفته شد در محفل جمع از نیروهای کشور های دنمارک نیز حاضر بودند. ولایت غور که دارائی سرک های خامه وکم عرض است ازین موتو سائکل ها بنحو خوب استفاده صورت میگیرد ونهایت مفید است
 
حامدکرزى،کارقيرريزى شاهراه کابل باميان را افتتاح کرد   
در محفلى که به همين مناسب  در ميدان شهر، مرکز ولايت ميدان وردگ دايرشده بود رئيس جمهور،معاون دوم رياست جمهورى، بعضى از اعضاى کابينه ، ولسى جرگه ، واليان  ميدان  وردگ ، باميان و عدۀ  ازبزرگان ولايات ياد شده اشتراک نموده بودند . کرزى گفت : (( سه و نيم سال قبل درسفرى که صدراعظم سابق ايتاليا به کشور افغانستان داشت وعده اعماراين سرک رابرايم داده بودوبسيارخوشحال هستم که امروز کار آنرا افتتاح مى   کنيم . )) وى اضافه نمودکه کارسروى سرک  باميان الى دايکندى ،ارزگان ، غور وهرات آغاز شده و اميدکارقير ريزى  آن نيز مانند اين سرک آغاز شود .   قرار گفته وى ، مصارف مالى مرحله اول اين پروژه  ٢٨ ميليون دالرامريکايى مى  شود که از طرف کشور ايتاليا کمک شده و توسط کمپنى چينايى اعمار مى  گردد .
به اساس معلومات صفرى ، درمرحله اول  علاوه ازقير ريزى  سرک  اعمار پنج پل، ١٤٠ پلچک ، حفر يک تونل ٣٠٠ مترى درکوتل اونى و ١٤٥٠ متر ديوارهاى استنادى نيز شامل مى  باشد
 
قتل دوکتوران وتخريب کلنيک هاتکتيک جديد جنگى طالبان است
مسوولين  صحی حوزۀغرب کشور، بی امنی های اخيردرمنطقه را که باعث قتل چندين داکتر و مسدود شدن شماری ازمراکزصحی شده است ،  تکتيک جديد  جنگی طالبان دربرابردولت مى خوانند.
پرسونل طبی حوزۀ غرب ازدوماه بدينسو درحالی ازجانب طالبان نشانه گرفته مى شوند که دوکتوران محلی درمنطقه، اين تهديدات را دربرابرشان ،حوادث اتفاقی ندانسته ، بلکه آنرا يک امرسازمان يافته و از قبل پلان شده مى دانند .  داکترعبدالحکيم تمنا مسؤول مراقبت های صحی اوليه رياست صحت ولايت هرات، قتل داکترزمری عزيزی درنزديکی راه ولسوالی کرخ هرات , اختطاف داکترمحمد همايون آرش درولسوالی شيندندهرات, قتل دوکارمند موسسه Version  World درغور, کشته شدن پنج کارمندموسسه NPORA دربادغيس و انفجارمرکزصحی منطقه ده شافی درشيندند را از چالش های تازه دربرابرپرسونل طبی حوزه غرب يادکرده و گفت  که اين حوادث درفاصله  دوماه گذشته اتفاق افتيده اند.  همين گونه داکترعارف جلالی موظف درشفاخانه حوزوی هرات ازمشکلاتى که داکتران در راه  رفت وبرگشت  به ولسوالی ها دارند شکايت نموده و مى گويد: (( در بعضی از ولسوالی های هرات  داکتران در موقع  رفت و آمد شان مجبور استند که ريش بگذارند و به سرکلاه داشته باشند , روريهمرفته آنها نمى  توانند که در وقت رفت و آمد ازموترهای موسسه استفاده کنند .))  دامنۀ اين بی امنی ها  تنها به ولسوالی های هرات  محدود نمانده ؛ بلکه شهر های همجوارهرات ، مانند  فراه , غور و بادغيس را نيزمتاثرساخته است . اما دفتر مطبوعاتى وزارت داخله به آژانس پژواک گفت که آنها بارها به مسؤولين امنيتى ولايات هدايت داده اند که تاءمين امنيت تمامى مردم وظيفۀ آنهاست.
 
بيش از٥٠ ميل سلاح تحويل پروسۀ داياگ گرديد
  جمعه 25 اگست 2006 برابر با 3 سنبله 1385
به گفته رئيس کميسيون داياگ درحوزۀ غرب،از زمان آغاز اين پروسه تا حال ٢١٨٥ ميل سلاح مختلف النوع و٨٠ تُن مهمات در ولايت بادغيس از قوماندانان سابق جمع آورى شده است . همچنان به سطح زون غرب(هرات، فراه، غور و بادغيس) ٤٥٨٥ ميل سلاح و ٣٥هزار تُن مهمات به پروسه داياگ تحويل داده شده است . پروسۀ داياگ در ماه جوزاى سال ١٣٨٤ آغاز شده و طبق معلومات مسوولين داياگ،  تا يکماه قبل   ٢٤١٨٢ ميل  سلاح  مختلف النوع  از نزدقوماندانهاى سابق و افراد مسلح  غير مسوول  در سراسرکشور جمع آورى شده است
 
ده ها طالب به شمول چندقوماندان با پروسه صلح پيوستند 
  جمعه 25 اگست 2006 برابر با 3 سنبله 1385
حدود (٨٠)  طالب به شمول چند قوماندانان واعضاى ارشد وسابق  طالبان  با (٤٠ميل سلاح به تاريخ اول  سنبله به کميسيون مستقل تح��يم صلح  در حوزۀ  غرب کشور پيوستند.  حضرت محمد شريف مجددى ، اين عده به تفاهم بزرگان  حوزه غربولايات هرات، غور، فراه و بادغيس)  و تشويق کميسيون مستقل  تحکيم صلح حوزۀ غرب  ، به دولت پيوسته اند.  محمد شريف مجددى مى گويد که براى پيوست شده گان ، امتيازاتى از قبيل يک، يک نمرۀ  زمين در شهرکهاى ولايات شان و يک مکتوب مبنى بر مصؤونيت شان داده مى  شود.  به گفتۀ مجددى، از زمانايجاد کميسيون تحکيم صلح (  دوسال قبلتا به حال حدود ٤٠٠  تن از اعضاى طالبان و ناراضيان دولت با ١٥٠ ميل سلاح ثقيل و خفيف  در حوزۀ غرب به اين کميسيون پيوسته اندسيدشريف يوسفى رئيس دفت وسخنگوى کميسيون تحکيم صلح افغانستان در مراسم  امروزى گفت  که تا حال در سراسر کشور حدود (٢٠٠٠)   تن از طالبان و اعضاى حزب اسلامى به کميسيون متذکره پيوسته اند
.
درگیری نیروهای امنیتی ولسوالی پسابند ولایت غور با طالبان
  جمعه 25 اگست 2006 برابر با 3 سنبله 1385
ساعت 12 شب مورخ 24/08/2006  یک حمله وسیع توسط گروی طالبان ومخالفین دولت با لای ولسوالی وقوماندانی امنیه پسابند  صورت گرفت که در گیری تقریبآ 3 ساعت دوام داشت قرار گفته عبد البصیر حفیظی قوماندان امنیه ولسوالی پسابند در نتیجه 2 نفر از مخالفین کشته و2 نفر زخمی و2 نفر یا یک عراده موتر پیکپ بایک مقدار صلاح ومهمات  بجامانده است و فعلآ اوضاع تحت کنترل پولیس قرار دارد مردم بحالت نور مال زنده گی خویش را سپری میکنند
 
فرار پنج زندانی از محبس ولایت غور 
 جمعه 25 اگست 2006 برابر با 3 سنبله 1385
پنج تن از زندانیان شب گذشته از محبس ولایت غور فرار نموده است .  سرحارمن مرتضی مدیر مبارزه علیه جرایم جنایی قوماندانی امنیه ولایت غور به اژآنس باختر گفت: محبوسین مذکور که مرتکب به قتل و عمل نامشروع زناء بوده اند ساعت هفت و سی شب گذشته دیوار محبس را سوراخ نموده و زمانی پا به فرار گذاشته اند ، که نوکریوال و پیهره دار مصروف صرف غذای شام بوده اند به ارتباط قضیه نوکریوال و پهره دار محبس تحت باز داشت قراردارند .  گفته میشود که ولایت غور محبس دولتی نداشته و در یک منزل کرایی از محبوسین وارسی مینماید
 
سرقت  مسلحانه در مربوطات ولسوالی شهرک ولایت غور.
سه شنبه 22 اگست 2006 برابر با 31 اسد 1385
طبق راپور های واصله شب دوشنبه خانه دوتن از از اهالی دهن مرغه در ولسوالی شهرک از طرف شب مورد چور وچپاول گردیده است . شاهدان عینی میگویند ملا مصطفی باشندۀ  دهن حصار ولسوالی شهرک با چند تن افرائ مسلح وارد دهن مرغه گردیده خانه ارباب امیر وعبدالحق برادرش را که رئیس شورای پروژه های همبستگی ملی است مورد چور وچپاول قرار داده ودوباره واموال را با خود به دهن حصار برده است .احتمالا پول های پروژه های همبستگی ملی انکشاف دهات هدف اصلی سارقان بوده باشد.این چندین مرتبه است که ملا مصطفی به چنین أعمال دست می زند. موصوف سال گذشته حین سرقت در مسیر راه هرات وغور از طرف نیروهای امنیتی هرات دستگیر وبعدا بوساطت برخی افراد متنفذ رها شد.
 
دستگاه تلیفون دیجیتال در سه ولسوالی دیگر ولایت غور نصب شد.
 سه شنبه 22 اگست 2006 برابر با 31 اسد 1385
طبق اطلاعات واصله از مر کز ولسوالی دولت یار امروز سه شنبه 22 اگست 2006 دستگاه تلیفون دیجیتال در مدیریت مخابرات آن واصله نصب گردید منبع می افزاید ولسوالی های دولت یار –دولینه وچار سده که از ولسوالی های جدید التأسیس ولایت غوراند آخرین مراکز اند که طی سه روز آینده پروسه نصب دستگاه های دیجیتال در آنها  تکمیل میشود. تلیفونهای دیجیتال ئر ولایت غور تا هنوز مشکل تخنیکی دارند که علاقمندان از بیرون نمی توانند به آسانی به غور تماس حاصل نمایند که امید رفع شود. ودر یک انکشاف دیگر شرکت مخابراتی روشان أعلان داشته است که در ولسوالی های ولایت غور دستگاهای سیار شرکت روشان را نصب مینماید تا مشکل مردم بطور کل ذریعۀ موبائل حل گردد.
 
دوباب مکتب در ولسوالی تیوره ولایت غور به آتش کشیده شد.
 شنبه 28 اسد 1385 برابر با 19 اگست 2006
طبق گذارشهای واصله از ولایت غور افراد ناشناس شب جمعه 27 اسد دوباب مکتب را در منطقه قبه وزه نوروز ولسوالی تیوره به آتش کشیدند .مکتب متوسطه قبه وزه نوروز از مکاتب پر سابقه ولسولی تیوره می باشد که سواد ودانش بسیاری از تحصیل کردگان غور مرهون مکاتب فوق است .هر چند عاملین این جنایت تا هنوز روشن نیست اما آتش زدن به معارف ومکا��ب به شیوه مبارزه حامیان طالبان در منطقه نسبت داده میشود
.
والی وقوماندان امنیه ولایت غور جهت بر رسی اوضاع امنیتی آن ولایت به کابل خواسته شدند. پنجشنبه 17 اگست 2006 برابر با 27 اسد 1385
طبق راپور های واصله از کابل شاه عبدالأحد افضلی والی ولایت غور و شاه جهان نوری قوماندان امنیه آن ولایت به کابل خواسته شدند تا روز یکشنبه بیستم اگست در جلسه شرکت ورزند که روی مسائل امنیتی وسیاسی ولایات از جمله ولایت غور صحبت میشود. ولایت غور طی ماه که گذشت با وجود{ دوشاه} زمامدار شاهد یک سلسله نا آرامی ها بوده که قتل کارمند صحی مؤسسه ورد ویجن در چارسده وحمله بالای انجیران در منطقه کاسی در یک کیلومتری مرکز ولایت از نمونه های آن میباشد.