آرشیف

2007-6-10

جام غور

​بزرگان غور در دیدار رئیس جمهور خواستار افزایش بودجه بازسازی آن ولایت شدند

بزرگان غور در دیدار رئیس جمهور خواستار افزایش بودجه بازسازی آن ولایت شدند
-18حمل 1386
شماری از علما، بزرگان، موسفیدان و وکلای ولایت غور در دیدار با حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خواستار افزایش بودجه بازسازی آن ولایت گردیدند.  در این دیدار که در مقر ریاست جمهوری صورت گرفت، داکتر نوش آفرین و عبدالقادر امامی به نماینده گی ازمردم غور صحبت نموده، ضمن تاکید بر دور افتاده گی و ضعف اقتصادی ساکنین آن ولایت، خواستار ارسال مواد غذایی و اعمار سه شفاخانه در ولسوالی های لعل و سرجنگل، طیوره و شهرک ولایت غورگردیدند.  همچنان آنها برای بهبود وضعیت صحی و تعلیمی ولایت غور خواستار اعمار سه مکتب و دو کلنیک جدید در هر ولسوالی آن ولایت شدند.  همینگونه بزرگان غور بخاطر رفع مشکل حمل و نقل خواهان توجه دولت در اعمار سرک کابل- بامیان الی غور، اعمار میدان هوایی آن ولایت و قیرریزی سرک های داخل شهر چغچران نیز گردیدند.  رئیس جمهور کشور بعد از شنیدن مشکلات و پیشنهادات آنها گفت که ولایت غور و سایر ولایتی که از نظر فاصله در موقعیت های دورتر واقع شده اند، از هرحیث مستحق توجه بیشتر اند، از اینرو در جلسه بعدی کابینه در مورد چگونگی پیشرفت پروژه های عمرانی و امکانات عملی افزایش بودجه بازسازی ولایت غور صحبت خواهیم کرد و برای رفع کمبود مواد غذایی نیز اقدامات لازم صورت خواهد گرفتگفتنی است که در این دیدار وزاری فواید عامه، مالیه، انرژی وآب، ترانسپورت و معین وزارت انکشاف دهات در مورد پروژه های در حال تطبیق در ولایت غور معلومات ارایه کرده و از تکمیل آنها اطمینان دادند.
 
جلسۀ شورائی ولایتی غور در کابل. 
جمعه 17 حمل 1386 برابر با 6 اپریل 2007
امروز جمعه ششم اپریل جلسۀ فوق العادۀ شورائی ولایتی غور در کابل دائر گردید. درین جلسه نماینده گان ولایت غور در پارلمان رئیس شورائی غور در کابل وبرخی شخصیت های علمی، سیاسی، ادبی وفرهنگی ولایت غور شرکت ورزیده بودند.در جلسه در ارتباط به تحولات سیاسی کشور، وضعیت سیاسی واداری ولایت غور وغیره مشکلات مردم ومسئولیت های أعضائی پارلمان به بحث گرفته شد. شاملین جلسه فیصله نمدند تا با أعضائی کابینه ومسئولین عالی رتبۀ دولت دیدار وملاقات نموده ایشان را در عمق مشکلات مردم غور قرار دهند.
 
فارم تحقیقات زراعتی ولایت غور بعد از وقفه بیست ساله امروز مجددا احیا گردید .
  سه شنبه 14 حمل 1386 برابر با 3 اپریل 2007
بگفته محمد اکرم  آرین پور  رئیس اداره زراعت و آبیاری انولایت  .فارم مذکور  قبلا" در ساحه  دوصد و پنجاه  جریب زمین  ایجاد  گردیده  بود که در جریان جنگ های  گذشته  به محل بودباش نظامیان  مبدل شده  که تعمیرات  ، درخت ها وسایر اشجار  ان  از بین رفته بود .این فارم بعد از بیست سال  امروز با  غرس  یکهزار اصله  نهال  توسط  شاه عبدالاحد  افضلی  والی  و مسئولین  زراعتی  انولایت  دوباره  آماده بهره برداری  گردیده است .منبع افزود : قرار است  این فارم  تخم ه��ی اصلاح شده  حبوبات  وسبزی��ات  را مطابق  محیط ماحول  تهیه وبه بازار  عرضه  نماید . منابع : Bakhtar 
 
بر گشت والی ولایت غور از یک سفر دلگــیر و گلگـــیر .
 یکشنبه 12 حمل 1386 برابر با 1 اپریل 2007
 محترم شاه عبدالأحد افضلی وهیئت همراهی شان در یک سفر غیر کاری به ولسوالی های تیوره وپسابند دلگیر و حین بر گشت در نیمه راه گلگیر گردیدند.این سفر که هیچ پیام تازۀ به مردم نداشت نهایت سرد توصیف شده است. هیئت رهبری ولایت در قدم نخست نسبت بدی اوضاع جوی ونبود پیام تازه از طرف مردم چندان استقبال نشدند وضمنا سخنان مولانا نورالحق که به نماینده گی از مردم تیوره خطاب به والی صاحب گفت، از دوسال به این طرف اگر یک خشت درین ولسوالی بالای هم گذاشته شده شما نشان دهید.؟ نهایت دلگیر کننده بود. وی طور مثال گفت:مکتب نسوان زه نوروز که سه سال قبل تهداب گذاری شده بود پول تخصیص آن تمام شده، اما کار آن تا حال نیمه هم نشده. بعدا والی صاحب با دل گرفته گفت, مولانا صاحب اگر مارا ناکام ارزیابی کردی اقلا دو نمره میدادی.چون شما در تیوره سه کلینیک .یک شفاخانه دارید. ومکتب یخن علیا هم زیر کار است که در جواب گفتند این کار ها مربوط به سالهای قبل از تقرر شماست.وبه همین ترتیب در پسابند با استقبال سرد مردم مواجه گردیدند.
گزارشگر جام غور می افزاید.
والی ولایت وهمراهانش حین بر گشت در کنار دریای فرارود گلگیر گردیدند ،طوریکه دوشب در کناردریای فرارود دربین ولسوالی پسابند ودولینه به انتظار کم شدن آب لحظه شماری میکردند، اما باز هم نتوانستند وسائل نقلیۀ خودرا انتقال دهند.تمام وسائل نقلیه هیئت همراهی شان به گل بند ماند, سر انجام بعد از سه شبانه روز انتظار والی صاحب بوسیله  اسپ از راه های غیر معمول تا منطقۀ بند باین انتقال داده شد وروز یکشنبه با قبول همه تکالیف به چغچران مرکز ولایت غور رسیدند.که شاید در آینده به چنین سفر پر تکلیف، بی موقع وغیر کاری اقدام نکنند.
 
 
بارش باران شدید و سرازیر شدن سیل باعث تخیریب  زمین ها و منازل مردم گردید.
جمعه 10 حمل 1386 برابر با 30 مارچ 2007
   در ولسوالی شهرک ولایت غور طی بیست چهار ساعت گذشته بر اثر باران های شدید و جاری شدن سیل در مناطق مختلف این ولسوالی باعث از بین رفتن منازل مردم و باعث تخریب صد ها جریب زمین زراعتی شده استبند آب گر دا ن که درغرب مر کز ولسوالی شهرک در سال 1378 توسط موسسه انصاری خامه اعمار شده بود فعلآ در ااثر بارش باران هائ زیاد در حالت سقوط است وصد ها جریب زمین آ بی و بیش از سی خانه از بین میرود , و دوبند آب گر دان که توسط پرو گرام همبستگی ملی در قریه خوا جه سوا را ن اعمار شده بود دیروز یگبند کوچک آن ازبین رفت و یکی دیگر هم در هال سقوط قرا دا رد وبا عث خسارات مالی وجا نی خوا هد شد . با وجود این همه خسارت مالی و جانی که برای مردم بی وضاعت این ولسوالی و مناطق مختلف این ولسوالی صورت گرفته، ظاهرآ دولت مرکز هیچ پلان برای جبران خسارات مردم روی دست ندارد، چون تا باحال هیچ عکس العملی از طرف دولت مرکزی و مقامات ولایت غور اعلام نشده، و چندی قبل هم که برف کوچ ها باعت حلاکت مردم و خسارت مالی که بر منازل شان وارد شد و باعث شد تا راس ها گوسفند از بین برود، دولت فقط با اعلان نمودن خسارت وارد به مردم اکتفاء نمود. در حالیکه تنها منبع در آمد و امرار معاش بیشتر مردم ولایت غور را زراعت و مالداری تشکیل میدهد با از بین رفتن زمین های زراعتی و آبی ایشان معلوم نیست که زارعین ولایت غور سال آینده چه منبع را برای امرار حیات در پیش خواهند گرفت.
 
سفر هئیت بلند پایه ولایت غور به ولسوالی های پسابند و تیوره.
پنجشنبه 9 حمل 1386 برابر با 29 ماه مارچ 2007
روز سه شنبه 7 حمل 1386 هئیت بلند پایه از مرکز ولایت غور عازم ولسوالی های پسابند و تیوره شدند. این هیئت متشکل از والی غور شاه عبدالاحد افضلی، رئیس امنیت ملی غور عبدالحمید بلخی، رئیس مخابرات ولایت غور محمد حیدر و ریاست معارف میاشند. هدف ازین سفر متقاعد ساختن مردم این ولسوالی ها برای صرف نظر کردن از کشت کوکنار اعلام شده است، و همچنین بررسی اوضاعی معارف و محدودیت های مخابراتی که درین ولسوالی ها وجود دارد. البته این هدف اعلان شده از طرف هئیت میباشد ولی منتقدین به این باور هستند که چون در غور معمول بوده که ولسوال ها و قومندان های امنیه هر چند گاهی یک بار شرف یاب ولایت غور شوند و تکلیف وظیفه نمایند، ولی چون این بار تاخیر در حاضر شدن ولسوال ها به نزد مقام ولایت صورت گرفته، به همین دلیل خود شان تن به چنین سفر دادند و به ولسوالی ها سفر کرده اند تا از نزدیک با ولسوال های این ولسوالی ها ملاقات نماید.
در هیمن حال خبر میرسد که والی غور قصد دارد کسی را به حیث مدیر معارف ولسوالی تیوره پیشنهاد نماید، البته بعد از مشوره با موی سفیدان و معلمین ولسوالی تیوره، چون چندین نفر خود را به مدیریت معارف تیوره کاندید نموده بودند، موضوع به مشورت با موی سفیدان و معلمین معطل شده است و فردا نتیجه تصمیم گیری  در مورد تعین مدیر معارف تیوره معلوم خواهد شد. و والی غور نیز قصد دارد به قومندانی امنیه ولسوالی تیوره هم سرپرست تعین نماید، چون مدت هاست پست قومندانی امنیه تیوره خالی میباشد. در خبر نیز آمده است که قطعه 150 نفری پولیس کمکی به ولسوالی هائ پسابند وتیوره دا ده شده اکنون تعداد   40 نفر به  ولسوالی پسابند جا به جا شده متباقی نیز بزودی جا بجا میشوند.
 
 
اعلام نتایج امتحانات کانکور سال 1385 – 1386 ولایت غور از سوی وزارت تحصیلات عالی.
 چهارشنبه 8 حمل 1386 برابر با 28 ماه مارچ 2007
روز سه شنبه برابر با 7 حمل 1386 نتایج امتحانات کانکور تمام ولایات از جمله ولایت غور از سوی وزارت تحصیلات عالی اعلام گردید. از ولایت غور حدود 301 نفر درین امتحانات سالانه اشتراک ورزیده بودند که تقریبآ 60 فیصد از اشتراک کننده گا ن یعنی 186 نفردر امتحانات کانکور به مراکز عالی تحصیلی راه یافتند. از میان تعداد یادشده 38 نفر از طبقه اناث میباشد. نسبت به سال قبل تعداد بیشتر از اشتراک کننده گان  از ولایت غور در امتحانات کانکور موفق به راه یافتن به مراکز عالی تحصیلی گردیده اند. سایت جام غور به کسانی که موفق به کامیابی و راه یافتن به مراکز تخصیلی در دانشگاهای مختلف در کشور شده اند تبریک عرض میدارد و به امید روزی که فارغ التحصیل شده و مصدر خدمت به وطن به خصوص ولایت غور گردند، و کسانیکه متاسفانه نتوانستند درین دوره تحصیلی کامیاب گردند آروزی صبر و شکیبائی نموده و امیدواریم که در سال های آینده موفق شده و به رشته مورد علاقه خود کامیاب گردیده و به تحصیلات شان ادامه بدهند.
 
رئیس معارف ولایت غور جدیدا مقرر گردید.
 سه حمل 1386برابر با 23 مارچ 2007
طبق گزارش های واصله از کابل، وزارت معارف افغانستان رؤسای جدید در ولایات مقرر نموده است.به تأسی ازین تصمیم محترم ذبیح الله{ جیحون} شخص سابقه دار در معارف واز باشندگان ولایت بادغیس بعوض استاد عید گل عازم  بحیث رئیس معارف ولایت غور مقرر گردیده است، واینکه چه پست را برای محترم عازم در نظر گرفته اند تا هنوز معلوم نیست.وبهمین تر تیب استاذ غیاث خان یکی از استادان با تجربه واهل معارف غور بحیث رئیس معارف ولایت بادغیس تقرر حاصل نموده است. در افغانستان معمول است  وزرای که جدیدا  دست به پاک سازی و مقرری های قبلی می زنند، چون در وزارت خانه ها معمولا افراد به اساس روابط شخصی تقرر حاصل میکنند، البته مقرری مردم غور وبادغیس ازان جمله به حساب نمی آید. گاهی به حسب چانس وتصادف از ین دو ولایت افراد شایسته وبا تجربه به پست های نیمه پر مسئولیت مقرر میگردند.برای محترم جیحون وهم برای استاذ غیاث خان از خداوند توفیق خدمت میخواهیم.
 
سیلاب ها وبرف کوچ ها باعث تلفات جانی وخسارات مالی  در غور شده است.
 پنجشنبه 2 حمل 1386 برابر با 22 مارچ 2007
کرام الدین رضا زاده معاون ولایت غور طی تماس تلیفونی با رسانه های خبری از خسارات مالی وتلفات جانی هنگفت درولایت غور خبر داده است.وی علاوه نمود که سیلاب ها وبرف کوچ های پی درپی در هفتۀ جاری در قریۀ جنداک مرغاب در حالیکه باعث مرگ پنج تن از اهالی منطقه شده حدود پنجصد باب خانه را در تمام منطقه ویران نموده است.به همین ترتیب ریزش برف کوچ در ولسوالی لعل وسرجنگل جان چند تن را گرفته است.ودر اثر سیلاب ها صد ها هکتار زمین در تمام ولسوالی های غور از بین رفته است.وراه های مواصلاتی نیز مسدود است