آرشیف

2023-11-30

جام غور

۷۰ فامیل متضرر از زلزله در کشک رباط سنگی کمک نقدی دریافت نمودند
موسسه خیریه جام غور ۷۰ فامیل متضرر از زلزله های ویرانگر اخیر در ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات، کمک نقدی نمود.
حمیدالله ژواک رییس موسسه خیریه جام غور در صحبت با رادیو کلید گفت، این تعداد فامیل ها در همآهنگی با سازمان های بین المللی و اداره محلی هرات انتخاب شده بودند و هر فامیل مبلغ (۱۰۵۰۰) افغانی پول نقد را دریافت نمودند.
به گفته آقای ژواک، مساعدت های این موسسه در ولسوالی یاد شده ادامه دارد و قراراست در آینده نزدیک حدود ۲۵۰ فامیل دیگر را نیز مساعدت نقدی نمایند.
موسسه خیریه جام غور که از ۱۰ سال به اینطرف در بخش های صحت، معارف، مهاجرین و افراد دارای معلولیت در حوزه غرب کشور فعالیت داشته و بیشتر کارمندان این نهاد مردمی رضاکار بوده که هدف شان رساندن کمک به دیگران است.
پنجنشبه ۹ قوس ۱۴۰۲