آرشیف

2014-11-27

جام غور

نگرانی ها از خشونت زن علیه زن در ولایت غور

پنجشنبه 6 عقرب 1393 برابر است با 27 نوامبر 2014
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
مسوولان ریاست امور زنان ولایت غور از افزایش خشونت علیه زنان در آن ولایت خبر میدهند و از خشونت زن علیه زن نگران اند.
معصومه انوری رئیس امور زنان ولایت غور که در محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان صحبت میکرد، گفت: خشو، خشلوچه، زن لیور و همباق کسانی اند که همواره عروس خانه و همقطارانش را مورد خشونت قرار داده اند.
خانم انوری گفت، 71 قضیه خشونت علیه زنان در ریاست امور زنان، حقوق بشر و ریاست عدلیه به ثبت رسیده که نسبت به سالهای گذشته افزایش چشم گیری را نشان میدهد.
رئیس امور زنان گفت که در سال روان 98 خانم به خانه امن زنان مراجعه نموده که تعداد از آنان به بدترین شکل شکنجه شده اند.
در همین حال سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور، خشونت علیه زنان را در آن ولایت نسبت به دیگر ولایات کمتر خواند و این عمل را خلاف آموزه های دینی و اجتماعی عنوان کرد.
روز جهانی محو خشونت در ولایت غور در حالی تجلیل شد که نسبت به سالیان گذشته حضور مردان و زنان در محفل، کمرنگ بود.