آرشیف

2015-2-9

جام غور

نگرانی مردم غور از خشکسالی احتمالی

دوشنبه ۲۰ دلو ۱۳۹۳ برابر است با ۹ فبروری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
دهاقین و مالداران ولایت غور از خشکسالی احتمالی در آن ولایت نگران اند، آنان می گویند که به دلیل خشکسالی احتمالی کشت و کار سال آینده کمتر شده و بیم آن است که خانواده ها از مناطق خشک سالی زده بیجا شوند.
به گفته این دهاقین، در حال حاضر بیشتر مناطق غور بدون برف است و حتی آخرین برف که نسبت به برفباری های قبل بیشتر بود، در تعداد از ولسوالی های نیاریده است.
ولسوالی شهرک در غرب فیروزکوه، مرکز ولایت غور، یکی از ولسوالی های است که سطح برف در آن کمتر از ۳ سانتی متر است و از برفباری اخیر نیز محروم بود.
شاه پسند پهلوی سرپرست ولسوالی شهرک می گوید که در زمستان فعلی حدود ۳ سانتی برف در آن ولسوالی باریده بود و اکنون تمامی دشت ها و کوه های آن بی برف است.
وی به بخش خبر وبسایت جام غور گفت که نگرانی در بین مردم، از همین اکنون محسوس است وامید دهاقین از کشت وکار در سال آینده بسیار کم شده است.
آقای پهلوی علاوه کرد درصورتى که برف وبارندگى نشود، حاصلات زراعتی مردم به نصف کاهش خواهد یافت. برنامۀ مشخصى نیز وجود ندارد تا دهاقین حمایت شوند و یا از طریق چاه های عمیق برای کشت و زراعت آنان آب مهیا گردد.
فضل احمد تیمنی باشنده ولسوالی شهرک می گوید این نخستین زمستان بدون برف است و اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد حوادث خشک سالی های گذشته تکرار و بیشتر مردم به ولایات همجوار مهاجر خواهند شد.
تنها باشندگان ولسوالی شهرک نیستند که از نبود برف و بارندگی نگران اند، ولسوالی لعل و سرجنگل که غور را با بامیان وصل میکند و بلندترین نقطه از سطح بحر بحساب می آید نیز شاهد کمترین برف در زمستان روان است.
شاهراه غور-کابل که همه ساله از اثر برفباری های زیاد اضافه تر از دوماه به روی ترافیک مسدود میشد، در زمستان فعلی رفت و آمد مسافرین و حمل و نقل از این مسیر به روال عادی جریان دارد.
برفباری ها در فیروزکوه مرکز ولایت غور نیز امسال به نسبت سالهای گذشته، از نصف کمتر است، مالداران و دهاقین نیز در این ولسوالی از پی آمد سال آینده نگران اند.
خدا داد باشنده ناوه تسرقی می گوید که زندگی بیشتر مردم وابسته به زراعت و مالداری است و اگر برف نبارد آنان مجبور به فروش مواشی شان میشود که این امر باعث بی جا شدن و مهاجرت های خانوار خواهد شد.
مقامات اداره محلی غور می گویند که از اثر نباریدن برف در زمستان فعلی، شاهراه های منتهی به غور و راه های ولسوالی ها اضافه تر از یک هفته به روی ترافیک مسدود نگردیده است.