آرشیف

2009-6-11

جام غور

نشر کتاب سلطان رضیه غوری یک اقدام فر هنگی دیگر

نشر کتاب سلطان رضیه غوری یک اقدام فر هنگی دیگر

دوشنبه 24 حوت 1388 برابر با 15 مارچ 2010

جام غور

کتاب سلطان رضیه غوری تألیف نثار احمد حبیبی به تازگی از چاپ بر آمده است.این کتاب دارای 130 صفحه بوده که با قطع صحافت زیبا از طرف مؤسسه نشراتی تکانک در زمستان 1388 خورشیدی بچاپ رشسده است.این کتاب در مورد سلطان رضیه مطالب جالب وخواندنی دارد تنها در چاپ بعدی باید اشتباهات املائی  ان گرفته شود. وهمچنین کتاب جغجرافیائی تاریخی ولایت غور نوشته پوهاند عزیز احمد پنجشیری بزودی به کمک یکی از جوانان مستعد ولایت غور جناب فخرالدین فائض یکی از محصلین ولایت غور، وارد ارشیف سایت میگردد ودو ستان میتوانند در بخش معلومات عمومی استفاده نمایند.