آرشیف

2024-3-10

جام غور

موسسه خیریه جام غور روند توزیع 330 سبزیخانه با تمامی لوازم جانبی آن را آغاز نمود

 

موسسه خیریه جام غور 120 سبزیخانه با پلاستیک، تخم سبزیجات، کود های کیمیاوی و وسایل کار را برای 120 فامیل در 4 قریه فیروزکوه، مرکز ولایت غور، توزیع نمود. به ګفته مسوولان این نهاد خیریه روند توزیع این مساعدت ها در دیګر قریه جات ادامه دارد.

حمیدالله ژواک رییس موسسه خیریه جام غور می گوید امروز سه شنبه 120 سبزیخانه را برای 120 فامیل در ناوه کاسی توزیع نمودند. به گفته وی در محفل آغاز روند توزیع نمایندگان مقام ولایت غور، ریاست زراعت-مالداری و آبیاری و ریاست اقتصاد نیز حضور داشتند.

آقای ژواک می گوید مساعدت های این موسسه شامل 330 سبزیخانه بطول 4 متر، عرض 2 متر و ارتفاع 1 متر از پیپ 20 ملی گالولیزه/ضد زنگ، 2310 متر پلاستیک، 85 کیلوگرام تخم سبزیجات، 330 بیل، 330 جنگال کش، 330 آب پاش، 500 کیلوگرام کود کیمیاوی بوده که برای 330 فامیل در 11 قریه فیروزکوه توزیع می ګردد.

به گفته مسوولان موسسه خیریه جام غور هدف از این کمک ها دسترسی دهاقین به سبزیجات در فصل زمستان بوده که مورد استقبال گرم دهاقین قرار گرفته است.

موسسه خیریه جام غور بیشتر از یک دهه فعالیت در بخشهای معارف، صحت، زراعت، بیجاشدګان و توزیع پول نقد در حوزه غرب کشور، خصوصن در ولایت غور، فعالیت نموده است که تاحال تنها در بخش معارف و صحت ده ها مکتب- مدرسه و مراکز صحی را کمک نموده است.

سه شنبه- 8 حوت 1402