آرشیف

2024-3-16

جام غور

موسسه خیریه جام غور به هدف ترویج فرهنګ شهری و حفاظت از محیط زیست حشر عمومی راه اندازی نمود

این حشر ، امروز (شنبه، 26 حوت) برای یک روز در نواحی مرکزی شهر فیروزکوه و میدان ورزش راه اندازی شد.
مسوولان موسسه خیریه جام غور، شاروالی، محیط زیست، آمریت ورزش و ورزش کاران در این حشر شرکت کرده بودند.
عبدالقدیر پارسا کارمند موسسه یاد شده و همآهنگ کننده حشر هدف از راه اندازی این فعالیت گفت” حشر به هدف ترویج فرهنگ شهر نشینی، حفاظت از محیط زیست و تشویق مردم بخاطر پاک نگهداشتن شهر به مدت یک روز راه اندازی شد.
مسوولان شاروالی فیروزکوه و اداره محیط زیست ضمن قدردانی از راه اندازی حشر به حمایت مالی موسسه خیریه جام غور گفتند که شهر خانه مشترک همه ماست و باید درقسمت پاکی و تنظیف آن کوشا باشیم تا شهری پاک و عاری از آلوده گی و زباله داشته باشیم.
اشتراک کنندگان این حشر عمومی نیز بر پاکی شهر تاکید کردند و از مردم خواستند تا در صفایی محلات زندگی شان تلاش کنند.
موسسه خیریه جام غور به هدف تشویق اشتراک کنندگان حشر کمک نقدی نمود و همچنان ماسک، دستکش، پلاستیک را برای آنان توزیع نمود و شاروالی فیروزکوه سهولت های ترانسپورتی بخاطر انتقال زباله های جمع آوری شده را تدارک نموده بودند.
موسسه خیریه جام غور بیشتر از یک دهه فعالیت های صحی، تعلیمی، آموزشی، زراعتی-مالداری در حوزه غرب کشور خصوصن در ولایت غور فعالیت دارد که مورد حمایت مردمی و نهاد های دولتی شده است.