آرشیف

2024-1-31

جام غور

موسسه خیریه جام غور برای ده ها کودک زمینه آموزش رایګان راه اندازی کرد

موسسه خیریه جام غور برای ده ها کودک در ولایت غور زمینه یادگیری کمپیوتر و زبان انگلیسی را به گونه رایگان فراهم کرده است.
مسئولان این بنیاد خیریه هدف راه اندازی این کورس های آموزشی را برای کودکان عنوان می‌کند که توان پرداخت هزینه های کورس های شخصی را نداشته باشند.
حمیدالله ژواک مسوول موسسه خیریه جام غور ګفت، کورس های رایګان که شامل یاد ګیری زبان انګلیسی و کمپیوتر است ۴ ماه را در بر خواهد ګرفت و کودکان در کنار آموزش همچنان در یک برنامه منظم ورزشی فوتبال به مدت ۸ ماه سرګرم خواهند بود.
به ګفته مسوولان این نهاد خیریه، آنان ۶۰ نفر شاګردان را به مدت یکسال (۴ ماه آموزش زبان انګلیسی و کمپیوتر و ۸ ماه آموزش عملی و نظری فوتبال) حمایت مالی میکنند.