آرشیف

2019-12-18

جام غور

غور؛ ۳۴ پروژه عام المنفعه به هزینه ۵۰ میلیون افغانی به بهره برداری رسید

غور؛ ۳۴ پروژه عام المنفعه به هزینه ۵۰ میلیون افغانی به بهره برداری رسید
مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می‌گویند که ۳۴ پروژه مختلف به هزینه ۴۹ میلیون و ۸۷ هزار افغانی در ولسوالی های شهرک و تولک آن ولایت تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.
در خبرنامه این ریاست نگاشته شده که این پروژه ها شامل ۲۸ شبکه آبرسانی، یک پروژه برق آبی، ۲ پروژه حفاری چاه آب و ۳ پروژه اعمار دیوار های محافظتی، احیای کانال و ذخیره آب زراعتی بوده که توسط برنامه ملی میثاق شهروندی آن ریاست تطبیق گردیده است.
در خبرنامه آمده است، در جریان تطبیق این پروژه ها ضمن ایجاد ۴۸۵۸۰ روز کاری برای کارگران، به تعداد ۱۲۴۱۰ خانواده از مزایا وتسهیلات این پروژه ها مستفید شدند.
از جمله ۳۴ پروژه تکمیل شده ۲۴ پروژه ی آن در ولسوالی شهرک و ۱۰ پروژه ی دیگر در ولسوالی تولک آن ولایت موقعیت دارد.
قابل یاد آوری است که چندی قبل ۱۷ پروژه مختلف از برنامه میثاق شهروندی در ولسوالی لعل و سرجنگل آن ولایت تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته بود.

سه شنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۸ برابر است با ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

غور؛ ۳۴ پروژه عام المنفعه به هزینه ۵۰ میلیون افغانی به بهره برداری رسید

غور؛ ۳۴ پروژه عام المنفعه به هزینه ۵۰ میلیون افغانی به بهره برداری رسید