آرشیف

2014-11-25

جام غور

طالبان 30 تُن گندم بذری را حراج کردند

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
طالبان مسلح 30 تُن گندم بذری ریاست زراعت که قرار بود برای دهاقین  توزیع گردد، در منطقه سرسبد ولسوالی تیوره ولایت غور به حراج گذاشتند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفته است که این گندم به هدف توزیع برای دهاقین به آن ولسوالی ارسال شده بود که در منطقه دهن یخن بدست طالبان افتاد، که بعد از انتقال به منطقه سر سبد آن ولسوالی در بازار آزاد بفروش رساندند.
مسولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت غور نیز رویداد را تایید میکنند.