آرشیف

2024-4-4

جام غور

طالبان در ولسوالی پسابند غور بخشی از کمک‌های نقدی را از مردم پس گرفتند

منابع محلی در ولسوالی پسابند غور می‌گویند که طالبان بخشی از کمک‌های نقدی توزیع شده از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان (UNHCR) را از مردم پس گرفته‌اند.

منابع روز پنج‌شنبه، ۱۶ حمل به روزنامه ۸صبح تایید می‌کنند که سازمان ملل متحد به‌تازه‌گی برای بیش از یک هزار خانواده در ولسوالی پسابند غور پول نقد توزیع کرده بود.

به گفته منابع، طالبان از هر ۱۸ هزار افغانی مبلغ پنج هزار آن را از نزد باشنده‌گان محل دوباره جمع‌آوری کرده‌اند.

منابع می‌افزایند که این اقدام پس از بیرون شدن کارمندان سازمان ملل متحد از ساحه توزیع کمک‌ها صورت گرفته است.

پیش از این، طالبان در ولسوالی کشک‌رباط سنگی هرات نیز دست به اقدام مشابه زده بودند.

این در حالی است که برخی از نهادهای تحقیقی بین‌المللی بارها از مداخله و دست‌برد طالبان در کمک‌های بشردوستانه هشدار داده‌اند.

به گفته این نهادها، طالبان با ایجاد موسسه‌های تقلبی غیردولتی به‌دنبال بهره‌برداری از کمک‌های بین‌المللی هستند.

اداره بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) با نشر گزارش‌های متعدد هشدار داده است که طالبان از کمک‌های بشردوستانه با ایجاد موسسه‌های غیردولتی و گماشتن افراد خود بهره‌برداری می‌کنند.

طالبان اما مداخله در امور کاری نهادهای کمک‌کننده را رد کرده‌اند.