X

آرشیف

شمار مبتلايان به توبرکلوز در غور افزايش يافته است

شمار مبتلايان به توبرکلوز در غور افزايش يافته است

 آژانس خبرى پژواک

سه شنبه 13 حوت 1387 برابر 3 مارچ 2009

رياست صحت عامۀ ولايت غور، شمار مبتلايان به توبرکلوز( سل) را امسال ٦٠٠ تن خوانده و از افزايش آن نسبت به سال گذشته خبر داد . دوكتور محمود آزاد مسوول پروگرام ولايتى رياست صحت عامۀ غور دركنفرانس خبرى عصر گذشته گفت که از جملۀ ٦٠٠ واقعه ٤٦٠ آن سارى و ١٤٠ آن غير سارى بوده و درمجموع  ٤٦٠ مريض را زنان تشکيل ميدادند. وى افزود که مريضان باشنده هاى چغچران ( مرکزغور) و ولسوالى هاى ساغر، تولک، چارسده، دولينه، پسابند، شهرک و دولت يار بوده و همه بعد از مراجعه در شفاخانه تحت تداوى و مراقبت قرار گرفته اند. به گفتۀ آزاد، مريضان ٨ ماه از طرف بخش توبرکلوز رياست صحت عامه به شكل رايگان تداوى ميگردند. سل (توبرکلوز) بيمارى مکروبى ، سارى ، خطرناک،اما قابل علاج است. سرفه دوامدار،کاهش وزن بدن ،ضعف،بى اشتهايى ،تب وعرق شبانه از اعراض مهم بيمارى است. مکروب مرض از طريق تنفس از شخص مصاب به شخص سالم قابل انتقال است. مسوول پروگرام ولايتى رياست صحت عامۀ غور ميگويد که سال گذشته ٥٠٠ واقعه توبرکلوز را كشف و تداوى نموده بودند و هفتاد درصد آنها  را زنان تشکيل ميدادند. موصوف علل افزايش تعداد مريضان را، فقر ، كمبود مراكز تشخصيه، مهاجرت ها ،مصاب بودن  به سوء تغذى و عدم آگاهى از خطرات مرض خوانده، گفت که در ساحات دور دست شايد تعداد ديگر مردم به توبرکلوزمصاب باشند،اما نظر به دورى راه به  مراکز صحى مراجعه نکرده و ارقام ثبت نشده است. به گفتۀ وى، امکان دارد که برخى مريضان بدون مراجعه به مراکز صحى تلف شده باشند، اما وفيات در مراکز صحى  وجود ندارد.     

 توبرکلوز آنقدر سارى و خطر ناک است که داکتران ،مادران را از دادن شير به طفل منع نموده و توصيه مينمايند که مريضان ظروف خورد و نوش خود را از افراد سالم  جدا نگهدارند، درغير آن مرض سرايت ميکند. آزاد ميگويد که اگر از مرض جلوگيرى نشود هر مريض دريکسال ميتواند ١٠ تا ١٢ نفر صحتمند را به مرض مصاب سازد. خانم امان گل ٥٠ ساله باشنده قريه پشت نور ولسوالى دولت يار كه  از يکماه بدينسو در بخش توبرکلوز رياست صحت عامۀ غور بستر است، ميگويد که مشکلات افتصادى، كمبود مواد غذايي وعدم دسترسى به خدمات صحى سبب شد تا به توبرکلوز مصاب شود. وى مى افزايد که بعد از گذشته يکماه ازمريضى، به شفاخانه مراجعه كرده و وضعيت صحى اش رو به بهبودى نهاده است. امان گل اضافه نمود که سه پسر و دو دختر دارد، اما صحتمند بوده و مرض وى  به آنها سريت نکرده است.

 عبد الله ٣٥ ساله باشنده غورقند ولسوالی پسابند که دو هفته  میشود در بخش توبرکلوز صحت عامۀ غور بستر است، گفت: (( يک و نيم ماه است که توبرکلوز شده ام، مگر بخاطر مشکلات اقتصادی و دوری راه توان  پر داخت کرایۀ موتر و آمدن به شفاخانه را در وقت مناسب نداشتم، تا آنکه پول قرض گرفتم و به شفاخانه آمدم.)) اين مريض اظهار داشت که از خطرات توبرکلوز آگاهى نداشت، بدنش درد ميکرد و جسمش رو به ضعف ميگذاشت، وقتى که به شفاخانه مراجعه کرد، مرضش تشخيص شد که توبرکلوز است. مسوول پروگرام ولايتى رياست صحت عامۀ غور ميگويد که در گذشته براى مريضان  ، ماهانه مواد غذايى شامل ٥٠ كيلو گندم، ٨ كيلو دال، ٣كيلو روغن و١ كيلو نمک،از طرف سازمان غذايى جهان( WFP  ) توزيع ميشد،اما ٩ ماه ميشود كه اين  کمک قطع شده است. نامبرده مسوولين سازمان غذايى جهان را در زمينه مقصر دانست ، اما نظر سازمان غذايى جهان از اينکه در غور دفتر ندارد، معلوم نيست. وى از دولت و جامعه جهانی خواست تا تعداد مراکز تشخصیه را افزايش و  مردم را  از خطرات و مبتلا شدن به توبرکلوز آگاهی داده و به مريضان مواد غذايی کمک نمايند.  در حالى از افزايش مصابين توبرکلوز درغور گزارش شده که مسوولين وزارت صحت عامه اعلام  کردند که  فيصدى مصابين به بيمارى سل درکشور، امسال  نظربه سه سال گذشته تقريبا٥٠ درصد کاهش يافته است . به گفتۀ داکتر عبدالله فهيم سخنگوى وزارت صحت عامه ،بر اساس سروى سازمان صحى جهان درسال ٢٠٠٧ميلادى، حدود ٤٠هزارتن درافغانستان به اين بيمارى مصاب شده  و ٨٥٠٠ تن از اثر آن جان داده اند. وى خاطر نشان ساخت که سه سال قبل، ٧٦هزار تن به توبرکلوز مصاب و٢٠هزار تن جان باختند،اما شمار مصابين با گذشت زمان کم شده است.

داکتر سيد محمدامين فاطمى وزير صحت عامه  درمراسم تشکيل  بوردى تحت نام ( همکاران توقف توبرکلوز در افغانستان ) که به تاريخ ٢٣ جدى امسال در کابل برگزار شد، گفت که اين بورد جهت جلوگيرى و محو توبرکلوز براى پنج سال تشکيل شده است.   بورد به صورت داوطلب به اشتراک نماينده گان شمارى از وزارتخانه ها ، ولسى جرگه ، سکتور خصوصى و تاجران ملى تشکيل گرديده است . فاطمى اهداف عمدۀ بورد  را محو توبرکلوز درافغانستان ،ارايه اطمينان به هموطنان در مورد اينکه توبرکلوزمرض قابل تداوى است و تقويت ستراتيژى به حمايت ، افهام و تفهيم و تحرک  اجتماعى عنوان نمود.

 

 

شيوع مرض روانى در دولت يار جان ٢ تن را گرفت 

دوشنبه 12 حوت 1387 برابر با 2 مارچ 2009

آژانس خبرى پژواک

١٢ تن در ولسوالى دولت يار به مرض روانى مصاب شده و ٢ تن تلف شده اند. به گفتۀ مردم محل، حالت مريضان به حدى وخيم است که دستها وپاهاى شان با زنجير بسته شده تا به ديگران آسيب نرسانند.

اين مرض که تا حال تشخيص نشده، از يکماه بدينسو در قريۀ سومک ولسوالى دولت يار شيوع يافته است. حسام الدين فيروز کوهى  باشندۀ دولت يار و يکتن از اعضاى جامعۀ مدنى غور به آژانس خبرى پژواک گفت که  اين عده افراد هوش خود را از دست داده و به کوه بالا شده بودند. وى ميگويد که از قريه ديدن کرده و هراس دارند که ديگران نيز مصاب شوند. فيروز کوهى مى افزايد که مرض روانى که به يک نوع آن، ديوانگى نيز گفته ميشود؛ از لحاظ سايکالوژى اثر سوء دارد . مردم در اوايل اين وضعيت را جدى نگرفتند ، اما حالا ١٢ تن به مرض مصاب شده اند. نامبرده گفت: ((  مريضان در کنج خانه با زنجير و زولانه افتيده اند و حالت شان وخيم است.))

وى علت مرض را  فقر و نادارى عنوان کرده، ميگويد که يک کلينيک صحى در مرکز ولسوالى دولت يار وجود دارد ولى آنها و رياست صحت عامه به مريضان توجه نمى کنند. غلام ربانى  باشندۀ قریه سومک ميگوید که اين حالت، سبب مشکلات فامیل و مردم قریه گردیده؛ حتی اکثر مريضان با زنجیر بسته بوده و اگر آزاد شوند به خود ویا کس  ديگر ضرر خواهند رساند. به گفتۀ وى، این افراد به  یکباره گى و دفعتاً به  مرض گرفتار شده اند.

داکتر گل احمد عثمانی سرپرست ریاست صحت عامه غور دچار شدن ٨ تن را به مرض روانى در دولت يار تاييد نموده، ميگويد که تا حال دو تن آنها جانهاى خود را ازدست داده اند.  وی به آژانس خبرى  پژواک  گفت که مرض  تا کنون تشخيص نشده و تداوی هم  نتيجه نداده است. ریاست صحت عامه تلاش دارد تا مریضان را به مرکز غور انتقال بدهد و مرض را تشخيص کند. مردم دولت ياراز شيوع امراض ديگر نيز شکايت دارند. غلام ربانى باشندۀ محل ،از مرض  اسهال ،تب و سینه بغل شکایت  نموده،؛ ادعا دارد که راه بندی ها و نبود دوا و داکتر سبب شده تا در زمستان  فعلى ١٠ طفل درقريۀ سومک تلف شوند . غلام جیلانی باشندۀ ديگر محل با ابراز نگرانى ميگويد که اگر این امراض مهار و تداوى نشوند، تعداد زیاد مردم مصاب و برخى ديگر نيز تلف خواهند شد. وى ریاست صحت عامۀ غور را متهم به بى اعتنايى در اين زمينه نموده؛ اما رئيس صحت عامه ، تلف شدن اطفال را رد کرده، ميگويد که موضوع را به زودى بررسى خواهند کرد.  

 

 

گوشهاى يک زن توسط شوهرش بريده شد

دوشنبه 12 حوت 1387 برابر با 2 مارچ 2009

آژانس خبرى پژواک

در حالى که کمتر از شش روز به تجليل از  ٨ مارچ (روز جهانى زن) باقى نمانده، گوش هاى يک زن توسط شوهرش در ولايت غور بريده شد. اين زن شيرين تاج ٣٠ ساله، باشندۀ قريۀ خورنج ولسوالى چهارسده بوده و شب گذشته  از سوى شوهرش بنام عبدالقادر دچار همچو خشونتى شده است. تماس با زن و شوهر به علت دور بودن محل واقعه و روابط مخابراتى برقرار شده نتوانست؛ اما  معصومه انورى رئيس  امور زنان ولايت  غور به آژانس خبرى پژواک گفت که عبدالقادر گوشها و موهاى خانمش را با قيچى بريده  و وى را   مورد لت و کوب شديد قرار داده است. انورى افزود که وضعيت صحى شيرين تاج که دو طفل دارد، خوب نيست و به شفاخانه هم انتقال داده نشده است. 

رئيس امور زنان ميگويد که قرار اطلاعات رسيده،  انگيزۀ اين کار روابط نامشروع زن با مرد ديگر بوده است. سمونوال امان الله مدير جنايى قوماندانى امنيۀ غور گفت که عبدالقادر بازداشت شده و بعد از تحقيقات به څارنوالى معرفى خواهد شد. وى اظهار داشت که پوليس در تلاش دستگيرى مردى است که گمان ميرود با شيرين تاج روابط نامشروع داشته است . مرضيه رحيمى سرپرست بخش حمايت و انکشاف حقوق زنان کميسيون ساحوى حقوق بشر ولايت غور به آژانس خبرى  پژواک گفت که اگر چه تا حال از واقعه آگاهى پيدا نکرده ؛ اما موضوع را به زودى از نزديک تحت بررسى قرار خواهند داد. رحيمى ميگويد که بايد از نزديک بررسى شود که واقعيت چه بوده؟ اگر زن با مرد ديگر روابط نامشروع هم ميداشت، رويۀ شوهر غير قانونى بوده و حق نداشت که خودش حُکم نمايد. وى اضافه نمود: (( وقتى که قانون ، جزاء را پيش بينى و تعين ميکند ضرورت نيست که يک شوهر قانون را بر زن خود تطبيق نمايد.))  نامبرده علاوه کرد که  کميسيون حقوق بشر بخاطر جلوگيرى از خشونت تشکيل شده و اين عمل شوهر را شديداً تقبيح مى کند. گوش ها و موهاى  اين زن در حالى بريده شده که قرار است از روز جهانى زن به تاريخ ٨ مارچ ( شش روز بعد)به سطح کشور تجليل شود. برخى مردم انتقاد دارند که همه ساله از روز هاى جهانى زن و حقوق بشر با مصارف گزاف و محافل پرشکوه، تجليل ميشود؛ اما اکثر همچو تجليل ها جنبۀ تشريفاتى داشته و در حل مشکلات و جلوگيرى از خشونت عليه زنان و دختران گام هاى عملى کمتر برداشته ميشود.

تنها اين زن در غور نيست که قربانى خشونت هاى خانواده گى ميشود، بلکه سه  واقعۀ مشابه   ديگر در هرات و بغلان نيز رُخ داده است.

 

 

ملاقات والی ونمایندگان ولایت غور با حامد کرزی

شنبه 10 حوت 1387 برابر با 28 فبروری 2009

جام غور

طبق گزارش های واصله از کابل والی ونمایندگانولایت غور قبل از ظهر امروزدر قصر گلخانه با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیدار ومشکلات آن ولایت را به سمع ایشان رسانیدند.درین ملاقات سید اقبال منیب والی داکتر ابراهیمملکزاده وکیل وعبدالغفور تیمن معاون  رئیس اسبق شورائی ولایتی وعدۀ دیگری از نمایندگان ومسئولین ادارات غور شرکت داشتند.نمایندگان مشکلات چون نبود سرکپخته بند های آب گردان وبرق ونبود تعمیر مکتب برای شاگردان ورا یاد آوری وخواستار منظوری یک الحاقیه پوهنتون بولایت غور گردیدند.این مشکلات است که پیوسته از طرف نمایندگان مطرحوورئیس جمهوری بلی گفته است واما گاهی هم عملینشده ودیدار ها بیشتر جنبه تشریفاتی داشته تا عملی.

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.