آرشیف

2024-3-28

جام غور

ربوده شدن یک دختر جوان توسط طالبان در غور؛ «امریکا هم چنین ظلمی بر ما نکرده بود»

به‌دنبال ربوده شدن یک دختر توسط مقام‌های محلی طالبان در غور، باشنده‌گان محل می‌گویند که این گروه در محضر عام بر آنان ظلم کرده‌ است.

باشنده‌گان منطقه نورک و نزدیکان دختر ربوده شده روز پنج‌شنبه، ۹ حمل به روزنامه ۸صبح می‌گویند که چنین ظلمی را امریکایی‌ها هم در محضر عام بر آنان نکرده بودند.

یکی از نزدیکان این دختر که نمی‌خواهد از وی نام بزده شود، می‌گوید که او به نکاح اجباری مردی در بدل ۷۰۰ هزار افغان مهریه درآورده شده بود.

به گفته منبع، این دختر به نکاح یکی از نزدیکان آمر دفتر فرماندهی ولسوالی پسابند درآورده شده بود و بدون پرداخت حدود ۳۵۰ هزار افغانی از طویانه‌اش، ولسوال، فرمانده امنیه و چندین مقام محلی دیگر طالبان در‌ ولسوالی پسابند به قریه نورک یورش برده و دختر جوان را ربودند.

منبع می‌افزاید که فرماندهان محلی طالبان شامل ولسوال، فرمانده امنیه، مدیر استخبارات و باقی جنک‌جویان این ولسوالی بدون حکم دادگاه این کار را انجام داده‌اند.

از جانبی، باشنده‌گان روستای نورک ولسوالی پسابند می‌گویند که طالبان محلی در این ولسوالی براساس روابط دوستانه به «ناموس» آنان تجاوز کرده‌اند.

روزنامه ۸صبح تلاش کرد تا دیدگاه مقام‌های محلی طالبان در غور را نیز داشته باشد، اما موفق نشد.

یک نوار تصویری که به روزنامه ۸صبح رسیده است، نیز نشان می‌دهد که طالبان این دختر جوان و اعضای خانواده‌اش را لت‌وکوب می‌کنند‌.

این در حالی است که در ماه جدی سال گذشته نیز جنگ‌جویان طالبان در تخار یک دختر ۱۴ ساله را ربوده و به عقد نکاح یکی از افراد خود درآوردند.