آرشیف

2014-12-1

جام غور

دو شبکه آب اشامیدنی در غور به بهره برداری رسید

دوشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۳ برابر است با اول سبتامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور میگویند که دو شبکه آب آشامیدنی صحی را در ولسوالی های لعل و سرجنگل و دولتیار تکمیل و به بهره برداری سپردند.
در خبرنامه که از سوی این ریاست به بخش خبر وبسایت جام غور مواصلت ورزیده آمده است که این شبکه ها در قریه جات گری چشتی ولسوالی دولتیار و کشک علیا ولسوالی لعل و سرجنگل آن ولایت به ارزش (۳۲۹۹۰۰۰) افغانی مورد استفاده قرار گرفته است.
در خبرنامه آمده است، دو شبکه آبرسانی با اعمار دو ذخیره آب به ظرفیت ۷۰ متر مکعب از چشمه ها نل کشی شده که توسط ۱۹ عدد شیردهن در قریه جات مذکور مورد استفاده اهالی قرار گرفته است.
این پروژه ها که از بودجه برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه و آبیاری وزارت احیاء و انکشاف دهات ساخته شده ۳۸۵ فامیل بطور مستقیم از آن مستفید میگردد.