آرشیف

2015-1-11

جام غور

حیدری: ما در فیروزکوه خاک میخوریم اما استدیوم ورزشی در لعل ساخته میشود

یکشنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۱۱ جنوری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

جان محمد حیدری مسوول فدراسیون فوتبال ولایت غور می گوید که آنان دسترسی به میدان مناسب ورزشی در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، ندارند اما، سرپرست آن ولایت استدیوم ورزشی را در ولسوالی لعل و سرجنگل میسازد.
اعتراض ورزشکاران غور بعد از آن آغاز شد که کمک شش صد هزار دالری کشور هندوستان  به ساخت استدیوم ورزشی در ولسوالی لعل و سرجنگل آن ولایت بنابر فیصله اداره محلی به آن ولسوالی اختصاص یافت.
این مبلغ پول که ابتدا به هدف بازسازی و تجهیز شفاخانه ۳۰ بستر ولسوالی لعل در نظر گرفته شده بود بنابر عدم توافق کشور کمک کننده به دلیل بازسازی این شفاخانه از سوی وزرات صحت عامه، رد شد، اداره محلی غور که این مبلغ را حق اهالی ولسوالی میداند آنرا به ساخت استدیوم ورزشی در آن ولسوالی اختصاص داد.
آقای حیدری گفت، ما با نداشتن استدیوم ورزشی در مرکز ولایت خاک و گِل میخوریم اما والی استدیوم ورزشی را در ولسوالی لعل و سرجنگل آن ولایت اعمار میکند، این عادلانه نیست و جفای بزرگ در حق جوانان ورزشکار است.
وی میگوید ورزشکاران به هیچ وجه قبول نمیکنند که مسابقات از سطح مرکز به سطح ولسوالی ها انجام شود :"این عادلانه نیست که ورزشکاران ولسوالی ها و مرکز جهت برگزاری مسابقات به یک گوشه از ولایت که ولسوالی لعل است، سفر نمایند، در هیچ یکی از ولایات چنین اتفاق صورت نگرفته است".
مسوول فدراسیون فوتبال غور گفت در صورت که والی آن ولایت تصمیم اش را تغییر ندهند آنان با استفاده از مبارزات مدنی حق شان را بدست خواهند آورد.
سیدانور رحمتی سرپرست ولایت غور می گوید که از جمله ۶ صد هزار دالر سهم ولسوالی لعل و سرجنگل بیش از یکنیم لک دالر را بخاطر سرسبزی و بهینه سازی استدیوم ورزشی فیروزکوه اختصاص داده است.
آقای رحمتی که در یک گفتگوی ویژه با بخش خبر وبسایت جام غور صحبت میکرد، ادعای ورزشکاران را بی بنیاد خواند و گفت، بودجه اختصاص یافته حق مردم ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور است.
آقای رحمتی گفت:" ما در دو مورد ولسوالی لعل را شامل برنامه انکشافی نساختیم، اول ۳ ملیون دالر در سال ۱۳۹۲ که از برنامه ولایات کمتر انکشاف یافته بود و دوم کمک کشور هندوستان مواردی بود که به استثنای لعل تمامی ولسوالی های غور از آن مستفید گردید".
به گفته سرپرست ولایت غور، آنان تلاش کردند تا هزینه را به هدف بازسازی و تجهیز شفاخانه ۳۰ بستر لعل و سرجنگل به مصرف برسانند، اما بنابر خواست دونر آنان نتوانستند که این مبلغ پول را به هدف تعیین شده مصرف نمایند.
رحمتی گفت، دونر حاضر نشد تا بودجه را به شفاخانه لعل مصرف نمایند بخاطریکه وزرات صحت عامه نیز برای بازسازی این شفاخانه اقدام کرد.
آقای رحمتی ساخت استدیوم ورزشی ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور را حق مسلم اهالی آن ولسوالی میداند و می گوید که عدم آگاهی و سوء تفاهم بین تعداد از جوانان باعث شده تا آنان همواره از ساختن استدیوم ورزشی در آن ولسوالی انتقاد نمایند.
از سوی هم امیر محمد غوری آمر ورزش ولایت غور نیز میپزیرد که ۶ لک دالر امریکایی جهت بازسازی شفاخانه لعل اختصاص یافته بود بنابر توافق نکردن دونر مبلغ ۱۷۰ هزار دالر به استدیوم ورزشی فیروزکوه و ۴۳۰ هزار دالر برای ساخت استدیوم ورزشی ولسوالی لعل و سرجنگل از سوی مقام ولایت اختصاص یافت.
نامبرده میگوید که تمامی کارهای مقدماتی و نقشه کشی استدیوم ورزشی ولسوالی لعل و سرجنگل شش ماه قبل نهایی و تسلیم سفارت هندوستان گردید، اما تاحال هیچ خبری از دادن پول و آغاز کار، از سوی سفارت برای آنان نرسیده است.

 

سیدانور رحمتی سرپرست ولایت غور

<img alt="" data-cke-saved-src="http://www.jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/Haidari.JPG" src="http://www.jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/Haidari.JPG" width:1024px"="">

جان محمد حیدری مسوول فدراسیون فوتبال ولایت غور