آرشیف

2024-5-7

جام غور

جوانان در غور با راه‌اندازی کارزاری به سیلاب‌زدگان این ولایت کمک گردآوری می‌کنند

شماری از جوانان در غور، به هدف گردآوری کمک به سیلاب‌زدگان ولسوالی‌های مرغاب و چهارسده‌ی این ولایت، کارزار چندروزه را به راه انداخته اند. آنان که در چوک مرکزی این ولایت خیمه‌ای را برپا کرده اند، از عموم مردم، بازرگانان و مؤسسه‌های امدادرسان می‌خواهند که در اندازه‌ی توان شان به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های پسین در این ولایت کمک‌ کنند.

حمیدالله ژواک، یک تن از این جوانان، می‌گوید: «هدف از برپایی این خیمه این است که بتوانیم به سیلاب‌زدگان مرغاب و ولسوالی‌های دیگر که متأسفانه آسیب‌های جدی را در این روزها دیده اند، کمک جمع‌آوری کنیم.»
شمس‌الحق موحد، یک تن دیگر از این جوانان، نیز می‌گوید: «مردم فیروزکوه، مردم دیگر ولسوالی‌ها و مؤسساتی که در این جا فعالیت می‌کنند، آن‌ها کمک بکنند؛ هر نوع کمک مثلاً از پول نقد گرفته تا فرش و ظرف و هرچه مردم در توان دارند، جمع می‌کنیم و ان‌شاءالله به زودترین فرصت به مردم آسیب‌دیده‌ی مرغاب می‌رسانیم.»
شماری دیگر از این جوانان، نیز می‌گویند که سیلاب‌ها در ولسوالی‌های مرغاب و چهارسده صدها خانواده را بی‌جا کرده است و هم‌اکنون آنان بدون سرپناه و امکانات نخستین و در فضای باز، زندگی دشواری را سپری می‌کنند.
عبدالبصیر یزدان‌پناه، یک تن از این جوانان، می‌گوید: «در هر قریه ۱۰ تا ۵۰ تا ۷۰ خانه کامل تخریب شده و تمام وسایل و امکاناتی که از مردم در آن خانه‌ها بوده، همه زیر سیلاب‌ها شده است.»

محمدصادق رصاص، یک تن دیگر از این جوانان، نیز می‌گوید: «تعداد زیادی از خانواده‌ها کلاً خانه‌های شان از دست دادند؛ اموال شان را از دست دادند؛ تمام داروندار شان را از دست دادند و به همین اساس، آن‌ها نیاز به هم‌دستی و دست‌گیری مردم دارند. تا جایی که من معلومات دارم، مشکل آب، مشکل مواد غذایی، مشکل لباس و مشکل ادویه است و تا جایی ریاست صحت عامه تلاش کرده و بسنده نیست.»

مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ غور که با هئیت برای برسی خسارات سیلاب‌ها به ولسوالی‌های مرغاب و چهارسده این ولایت رفته‌است می‌گوید که سیلاب‌ها در روستاهای اسفرمان، جنداک، جی، وعظ، شورابه، اسپرف و واجان ولسوالی مرغاب این ولایت ۱۶۷ خانه به گونه‌ی کامل تخریب، ۱۰۲ خانه به گونه‌ی قسمی و۱۵۰۶ جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده‌است.

رئیس اطلاعات و فرهنگ غور همچنان می‌گوید که در سیلاب های پسین ۶۰۶ رأس مواشی تلف، دو پل عمومی، دوپایه ماشین تولید برق، ۴۳ سربند، ۵۸کانال آب، ۳۱ دکان، ۳۷۶۴ درخت مثمر و۶۰۶۱ درخت غیر مثمر نیز تخریب ونابود شده‌است.

مسئولان فرهنگی غور می‌افزایند که ۲۲عراده موتر سایکل باشنده‌گان محل را نیز سیلاب برده و خسارات هنگفت مالی به دکانداران بازار شورابه مرغاب وارد کرده است.

براساس گفته‌های مسئولان از دو روز بدینسو بررسی‌ها در ولسوالی مرغاب جریان داشته و بزودترین فرصت برای آسیب‌دیده‌گان سیلاب‌های اخیر کمک‌رسانی می‌شود.

گزارش: عبدالمعروف سعیدی