آرشیف

2006-6-9

جام غور

تحت توقیف قرار گرفتن رئیس صحت عامه و مستوفی ولایت غور

تحت توقیف قرار گرفتن رئیس صحت عامه و مستوفی ولایت غور
جمعه 4 حوت 1385 برابر با 23 فبروری 2007
خبر های رسیده از ولایت غور به جام غور حاکی ازین است که رئیس صحت عامه غور و مستوفی ولایت غور بجرم اختلاس مالی از طرف هیئت ارسالی سارنوالی مرکز به ولایت غور توقیف شده اند. رئیس صحت عامه ولایت غور داکتر محمد قاسم پاک نژاد مدت قبل از طریق کمیسیون اصلاحات اداری توانست ریاست صحت عامه ولایت غور را اشغال نماید و بقیه حریفان خود را شکست داده و تنها او برنده و کامیاب  امتحانات کمیسیون مذکور گردیده بود. وی بجرم اختلاس 4 میلیون افغانی باز داشت شده است. و مستوفی ولایت غور مدت قبل ازین به همین جرم مورد تعقیب قرار گرفته بود و و فعلآ توقیف هست. البته این دو نفر فعلآ اتهام برای شان وارد شده است و هیچ چیز تا بحال ثابت نگردیده است، و در صورت که بتوانند این دو نفر بی گناهی خود را ثابت کنند بزودی آزاد خواهند شد. در همین حال خبر داده شده است که لوی سارنوال افغانستان جناب عبدالجبار ثابت به زودی رهسپار ولایت غور خواهد گردید و در حین حضور شان به ولایت غور حدس زده میشود که افراد بیشتر تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، ولی تاریخ دقیق سفر ایشان به ولایت غور تا بحال معلوم نیست. در همین حال خبرهای دیگری حاکی است که ریس سارنوالی نظامی ولایت غور نیز توقیف شده است که دلیلش فعلآ معلوم نیست.
سخنرانی علی احمد جلالی در جمع افغانان مقیم هالند.
 سه شنبه اول حوت 1385 برابر با 20 فبروری 2007
روز یکشنبه 18 فبروری 2007  علی احمد جلالی سابق وزیر داخلۀ  دولت اسلامی افغانستان در جمع عدۀ ازرؤسائی سازمانهای سیاسی ،انجمن های فرهنگی واجتماعی افغانها در اروپا وشخصیت های علمی وفرهنگی مستقل در هالند سخنرانی توضیحی داشت که توجه خوانندگان محترم را به گوشۀ ازین گرد هم آئی جلب مینمایم. علی احمد جلالی سابق وزیر داخله وفعلا مشاور وکار شناس در امور افغانستان به اساس دعوت اجمل شینواری رئیس مؤسسۀ همبستگی جوانان افغان در اروپا به هالند آمده بود. درین گرد هم آئی عدۀ از شخصیت های سیاسی ،علمی وفرهنگی افغان در دفتر انجمن امور پناهندگان در شهر أتریخت هالند از علی احمد جلالی استقبال نمودند . محفل با تلاوت آیات قرآنکریم توسط یکی از جوانان آغاز شد وبعد اجمل شینواری رئیس ضمن صحبت کوتاه هدف از حضور جلالی را در هالند  تقاضای افغانان مقیم هالند عنوان نمود، تا نظر جامعۀ جهانی وبخصوص جهان غرب را در مورد افغانستان از زبان ایشان بشنوند.اجمل شینواری که طور کوتاه انانس میداد گفت ،جناب آقای جلالی نسبت ضیق بودن وقت برای مدت یکساعت درین محفل حضور دارد بعد ازینکه صحبت کردند حاضرین میتوانند سوال ها وپشنهادات خودرا طور فشرده مطرح نمایند.  علی احمد جلالی در ابتدائی سخنان خود گفت من جهت اشتراک در یک کانفرانس به لندن آمده بودم. این کانفرانس در انستیتوت مطالعات استراتیژیک لندن که یک مؤسسۀ تحقیقی علمی وغیر دولتی است دائر شده بود وهدف کانفرانس باز رسی اوضاع افغانستان وضرورت تغییر استراتیژی در جهت ایجاد ثبات وامنیت در افغانستان بود. وبه ادامۀ این کانفرانس هفتۀ آیندۀ کانفرانس اتحادیه اروپا در مورد افغانستان در بروکسل دائر میشود ودران کانفرانس نیز شرکت مینمایم. .فعلا که به دیدار شما دوستان آمده ام نشست ما یک نشست دوستانه وغیر رسمی است وما صرف مشکلات افغانستان را به برسی میگیریم واینکه چه کمک کرده میتوانیم.؟؟
علی احمد جلالی در مورد افغانستان طور وسیع وهمه جانبه صحبت نمود واز نقش کشور های همسایه منطقه وجهان نیز یاد آوری کرد ومسئلۀ سپردن موسی قلعه به طالبان را اشتباه دانست وگفت اعغانستان اجنسی های پاکستان نیست که تا هنوز در آنها قوانین قرن 19 انگلیس إجرا میشود.وی در قسمت پاکستان به این نقطه اشاره نمود که پاکستان در قسمت دستگیری أعضای القاعده وتسلیمی ایشان به مقامات آمریکائی کار های انجام داده، اما در قسمت طالبان بخاطر منافع که دارد هیچ کاری انجام نداده ونمیدهد. وی در قسمت افغانستان به این نقطه تأکید کرد که مردم خود افغانستان نسبت به هر نیروی دیگر در اعادۀ ثبات وامنیت نقش کلیدی دارند وما نباید همیشه از برون انتظار زیاد داشته باشیم.وی گفت جامعۀ جهانی در پهلوی افغانستان هست وآنرا بزودی رها نخوانهد کرد وآمریکا ازینکه در سال  1992افغانستان را تنها گذاشت بسیار پشیمان است ومشکلات فعلی از جمله حادثۀ یازدهم سیپتمبر را نتیجۀ همین بی توجهی گذشته نسبت به افغانستان میداند. وی گفت جامعۀ جهانی کمکهای را که وعده نموده به افغانستان انجام نداده است وکمک ها نسبت به کشور های دیگر بعد از جنگ مانند کوسوو وهر زوگوینیا وحتی تیمور شرقی بسیار کم است واز مجموع کمک های که به افغانستان شده صرف 5% به دولت تحویل داده شده، متباقی از طریق تیم های پی آر تی کشور های کمک کننده وانجو ها به مصرف رسیده است. وی افزود مشکل این است که در افغانستان والی ها هیچ امکانات را بدست ندارند همان است که هیچ مشکل را حل کرده نمیتوانند.به نظر من علاوه از والی ها ولسوال ها هم باید یکمقدار بودجۀ داشته باشند که مشکلات آنی وروز مره را حل کنند.مسئل که صلاحیت هیچنوع کمک را نداشته باشد واز مر کز هم کمک ها به ولایات نمی رشد مردم ناراض میشوند. وی توضیح داد چیزی دیگری که قابل یاد آوری است این است  که در گذشته پولیس افغانستان تنها زیر پوشش کمک های مالی و تخنیکی جرمنی قرار داشت ،اما حالا اتحادیۀ اروپا جمعا تربیه وتجهیز پولیس افغانستان را به عهده گرفته است وطور مقدماتی 700 ملیون یورو به این منظور تخصیص داده شده است.البته کشور آمریکا نیز یکمقدار بودجه درینمورد تخصیص داده است.  وی به جواب سوال یکی از حاضرین گفت من مطئنم که افغانستان دارای ملت قوی است ملتیکه با همه جنگ ها وکشکمش ها ادعای تجزیه طلبی را نکرد اما متأسفانه که افغانستان همیشه دولت های ضعیف داشته.وتکرار کرد افغانستان ملت قوی با دولت ضعیف دارد. هر چند عدۀ از حاضرین گمان می بردند جلالی منظورش از تغییر استرتیژیک شاید تغییر رژیم باشد اما این چنین نبود او صرف تغییر روش وعمل کرد های دولت افغانستان وجامعۀ جهانی وکشور های منطقه را ضروری میدانست.تا وضعیت امنیتی بهتر وپروسۀ باز سازی سریعتر شود آنچه مسلم بود این است که نظر جلالی در تصمیم گیری های بر خی مقامات غربی اثر خود را دارد.
سید نظام الدین وحدت.
سخنران دیگر این محفل سید نظام الدین وحدت کار شناس امور سیاسی و رئیس نهاد های افغانی طرفدار جامعۀ مدنی در هالند بود. وی به نمایندگی از اتحادیه انجمن های افغانان در اروپا صحبت نمود وگفت امروزافغانستان از حمایت جامعه جهانی وکمک های بین المللی بر خوردار است واما غیبت ارادۀ مردم باعث شده تا افغانستان به طرف نا امنی وقانون شکنی سوق داده شود. باز هم امید واریم نخبگان ملی جمع روشنفکران ملی به مشکل افغانستان رسیده گی نمایند. تا وقتیکه غیبت ارادۀ ملی وجود داشته باشد وروشنفکران ملی ما پراگنده باشد مشکل همچنان باقی خواهد بود. وی اظهار امید واری کرد تا در آیندۀ سیاسی کشور به روشنفکران ملی در جنب نخبگان ملی سهم بیشتر داده شود .وکشور ازین حالت بیرون شود وی واظهار داشت که تمام کسانیکه در تشکیلات انجمن های افغانی در هالند واروپا کار میکنند حاظر اند نقش سازندۀ را در جهت باز سازی وانکشاف افغانستان ایفا کنند.
کمک یک میلیون دالری کشور جاپان به دوازه ولایت افغانستان.
 اول حوت 1385 برابر با 20 فبروری 2007
سفیر جاپان در کابل دیروز از کمک یک میلیون دالر دیگر از کمک های کشور خویش به مردم افغانستان خبر داد. نامبرده در حین امضای توافق نامه ی اعاطای این مبلغ با موسسه های بازسازی و امدادی گفت که این کمک بلا عوض صرف ساختن مکاتب، چاه آب و خوراکه باب به مصرف خواهد رسید که پول تحول ان جی اََ های ملی و بین المللی خواهد شد. از جمله دوازده ولایت که این مبلغ در آن مصرف خواهد شد یکی ولایت غور میباشد که برای چندمین بار از نعمت کمک های کشور جاپان بهره مند میشود. در برج میزان سال جاری کشور جاپان مبلغ ده میلون دالر را به بخاطر قطعی و خشکسالی در افغانستان کمک کرده بود که از آن کمک چیزی به ولایت غور هم در نظر گرفته شده بود، هر چند کمک های ناچیزی به ولایتی غور فرستاده شد
بسم الله الرحمن الرحیم
دلو روزتجلیل ازیاد بود شهید داکتر عبدالصبور (عارفی)
 سه شنبه 24 دلو 1385 برابر با 12 فبروی 2007
روز هشتم  دلو سال 1383 نخستین سالروز گرامی داشت و محفل یاد بود از شهید داکتر عبدالصبور(عارفی) که یک سال قبل یعنی در چنین روز در یک واقعه ناگوار ترافیکی در مسیر راه هرات و غور در محل سلاح خانه قریه کمنج مربوط ولسوالی شهرک جام شهادت را نوشید برگزار گردید.
وی یکی از جوانان با احساس وخدمت گذار مردم محروم غور بوده که تازه با اتمام تحصیل در بخش داکتری به شفاخانه  ولایتی غور وارد خدمت گردید در مدت کمتر از دو سال  خدما ت بسیار ارزنده را برای مردم انجام داد. شب و روز در پرستاری و تیمار مریضان  قرار داشت بالاتر از توان یک انسان طوری فارق العاده کار میکرد حتی یک لحظه را هم نمی خواست به مسایل شخصی به پردازد چرا که دوست میداشت همه چیز وهستی اش را برای مردمش فدا نماید بصورت دوامدار در خدمت مردم ومریضان آماده بود. به همین نسبت جایگاهش را در دل خورد و کلان باز کرده به سعی خستگی ناپزید وسجایای لند او همه کس آفرین می گوید .
اخذ امتحان از تمام کارمندان ریاست مخابرات ولایت غور.
 دوشنبه 23 دلو 1385 برابر با 12 فبروری 2007
 ریاست مخابرات ولایت غور از تمام کارمندان خود در مرکز و نه ولسوالی مربوطه به تاریخ دوشنبه 23 دلو 1385 امتحان اخذ نمود. این امتحان به ابتکار وزارت مخابرات و کمیسون اصلاحات اداری صورت گرفته، که سه نفر از وزارت مخابرات، یکی آن رئیس اداری آن وزارت و مدیر عمومی پست و مخابرات، و یک دیگر از بخش آی تی اَن آن وزارت و هم یک نفر از کمیسون اصلاحات اداری زون غرب این امتحان گیری سهیم بودند. و همچنان عده ئی از اعضای رهبری ولایت غور از این امتحان نظارت کردند. از جمله این اشخاص میشود از رئیس اداری ولایت غور، رئیس امور زنان و رئیس کار و امور اجتمائی نام برد و رئیس مخابرات ولایت غور و آمر تیلی کام ولایت غور نیز برای نظارت از این امتحانات حضور داشتند. این امتحان در لیسه سلطان علاءالدین اخذ گردید که به تعداد 63 نفر درین امتحانات اشتراک کرده بودند که از جمله این تعداد باید 27 نفر آن در پست های ریاست مخابرات ولایت غور انتخاب شوند. هدف ازین امتحان بلند بردن سطح کاری کارمندان ولایت غور، و انتخاب شایسته ترین افراد برای اجرائی امور مخابراتی و ارتباطی در ریاست مخابرات ولایت غور عنوان شده است. نتیجه این امتحانات بعد از بررسی از سوی تیم داوران اعلام خواهد شد
شیوع یک واقعه اپیدمیک محرقه و سینه در ولسوالی چارسده.  
 شنبه 21 دلو 1385 برابر با 10 فبروری 2007
یک واقعه اپیدمیک محرقه و سینه در ولسوالی چارسده ولایت غور شیوع نموده است. به هیمن دلیل رئیس صحت عامه ولایت غور خود را به محل شیوع این بیماری رسانیده تا موضوع را از نزدیک بررسی کند و راه های جلوگیری بیشتر این بیماری به دیگر مناطق ولایت غور را بیابد. رئیس صحت عامه غور که به مشکلات خود را به منطقه یاد شده رسانیده چهار روز به دلیل گل و لای در بین راه چغچران و ولسوالی چارسده به سر میبرده که بلآخره موفق شده خود را به محل شیوع بیماری برساند. گزارش مسلسل شیوع این بیماری بعد از بررسی به وزارت صحت عامه اطلاع داده میشود.
فعالیت سفارت خانه های افغانستان در کشور های سوریه وسودان به حالت تعلیق در می آید.
  شنبه 21 دلو 1385 برابر با 10 فبروری 2007
وزارت خارجه افغانستان هیئت را به خاطر تعلیق در آوردن فعالیت های دو سفارت افغانستان در کشور های سوریه و سودان فرستاده است، معاذ الله دولتی کارمند ریاست قونسلی وزارت امور خارجه که در ترکیب هیئت بلند رتبه آن وزارت عازم این کشور ها شده است طی تماس تیلفونی از کشور سودان با گزارشگر جام غور، هدف اصلی این اقدام وزارت خارجه را مشکل اقتصادی و صرفه جویی در بودجه دولت عنوان کرده و علاوه نمود که در بررسی های اخیر که توسط آقای دوکتور سپنتا در پروسه اصلاحات وزارت امور خارجه صورت گرفته است لازم دانسته شد تا عجالتآ فعالیت های این سفارت ها به حالت تعلیق در آید، زیرا مصارف سفارت ها درین دوکشور به مراتب بیشتر از در آمد و عواید آن بوده است و همچنان روابط سیاسی  ما را میتوانیم با این کشور ها از طریق سفارت های افغانستان در قاهره (مصر) و لیبیا بطور غیر مستقیم ادامه داده و تنظیم نمائیم و اکنون نیاز مبرمی در موجودیت این دو سفارت دیده نمی شود.
سخنان  مولوی دین محمد عظیمی دربحث سیاسی هفته.
 پنجشنبه 19 دل 1385 برابر با 8 فبروری 2007
محترم مولوی دین محمد عظیمی نمایندۀ ولایت غور در پارلمان کشور در گفتگوئی سیاسی هفته با عبدالله شادان تحلیل گر امور سیاسی رادیو بی بی سی در ارتباط به طرح مصالحۀ ملی که از طرف پارلمان کشور طرح وتصویب شده است وسیعا صحبت نمود. عظیمی در جواب سوال آقای شادان که گفت پارلمان حق تصویب چنین مسائل را ندارد گفت ما امروز بیشتر از هر چیز دیگر به صلح وثبات وامنیت نیاز داریم پارلمان کشور به درک از نیاز های فعلی کشور به چنین فیصلـۀ منطقی دست زده است وآنرا تأئید کرده وعملی هم مینمائد. در افغانستان مجرم جنگی تعریف نشده وسازمان حقوق بشر افغانستان آنچه را انجام داده غرض آلود بوده و قابل تأئید نمی باشد. وی افزود ملت افغانستان حق دارد جلوی همه تجاوزات را بگیرد چه از طرف روسیه باشد وچه از طرف پاکستان آیا جنگ ودفاع در مقابل تجاوز روس وپاکستان، طالب وحکمتیار بنام نقض حقوق بشر است؟ اگر هست حالا چرا این جنگ ها ادامه دارد؟  وی در جواب این سوال که افراد ملکی وبیگناه درین جنگ ها کشته شده جواب این هارا کی میدهد؟ گفت در جنگ شکی نیست که افراد بیگناه هم کشته میشوند چنانچه امروز در بمباردمان های پنچوائی ارزگان هلمند وغیره مردمان بیگناه زیاد کشته شده اند که از طرف مدعیان حقوق بشر صورت گرفته است. ما بازهم تأکید میکنیم با انتقام گیری مشکل ملت ما حل نمی شود ونمیتوان دربرابر قتل دوملیون شهید یک ملیون دیگر را إعدام نمود . أعضای پارلمان از طرف مردم تعین شده اند  در قلب مردم جا دارندوفیصله های شان از فیصله های خارج از کشور مؤثر تر ومفید تر است. در أخیرازوی پرسیده شد که رمضان بشر دوست عضو پارلمان نظر دیگر دارد شما در برابرش چه جواب دارید ؟گفت من به نظریات بشر دوست کار ندارم نظر خودرا ابراز میدارم که شنیدید.
کمک به مهاجرین و بیجاه شده گان ولایت غور. 
چهارشنبه 18 دلو 1385 برابر با 7 فبروی 2007
برای مهاجرین و بیجاه شده گان ولایت غور که هم اکنون در ولسوالی شیندند ولایت هرات بسر می برند  از سوی بنیاد بیات کمک های اضطراری ارسال و توزیع شد به گفته یکتن از مسوولین ریاست مهاجرین این ولایت این سومین بار است که از سوی این بنیاد برای مهاجرین و بیجاه شده گان کمک های عاجل و اساسی صورت می گرید. به سلسله کمک های  بنیاد بیات برای مهاجرین درسرتاسر افغانستان این بار کمک های اضطراری این بنیاد برای مهاجرین و بیجا شده گان ولایت غورکه هم اکنون  در منطقه قنادی ولسوالی شیندند ولایت هرات مسکن گزیده اند ارسال و توزیع گردید.  به گفته جمشید سلطان زاده نماینده بنیاد بیات در ولایت هرات این کمک ها که شامل هشت تن آرد  می باشد برای بیش از یک هزار نفراز بیجاه شده گان و مهاجرین توزیع شده است.همچنان یکتن از مسوولین ریاست عودت و  مهاجرین ولایت هرات با ذکر اینکه این کمک ها در شرایط کنونی برای مهاجرین بسیار به موقع بوده است به تلویزیون اریانا گفت  این برای سومین بار است که از سوی این بنیاد به مهاجرین و بیجا شده گان در ولایت هرات کمک های ��اجل صورت می گیرد. در عین حال عده ای از مهاجرین بیجاه شده ولسوالی تولک ولایت غور ضمن ابراز تشکر از بیناد بیات دیگر موسسات خیریه را دعوت به کمک و همکاری با مهاجرین و بیجا شده گان در افغانستان نمودند. به گفته انجینیر احسان الله بیات رئیس بنیاد بیات هزنیه کمک های اضطراری این بنیاد به دوازده ولایت افغانستان بیش از 300 هزار دالر امریکایی می باشد که یک مقدار آن را مهاجرین خارج از افغانستان پرداخت نموده اند. بنیاد بیات به سلسله کمک های خود و در پی  فراه رسیدن فصل زمستان کمک های اضطراری و عاجل خود را به دوازده ولایت کشور شامل آرد ، روغن کمپل و خیمه را  ارسال و توزیع نمود این بنیاد از اوان فعالیت در افغانستان در ساخت پروژه های اقتصادی نقش فعالی در کشور ایفا نموده است.
کاندیدی عبدالقادر امامی غوری نماینده پارلمانی ولایت غور برای کسب معاونیت اول پارلمان
 یکشنبه 15 دلو 1385 برابر با سوم فبروری 2007
عبدالقادر امامی غوری نماینده مردم ولایت غور در مجلس ملی افغانستان خود را برای احراز پست معاونیت اول این ارگان، لوی جرگه، کاندید نمود. به اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، هیت اداری به جز از رئیس جرگه که بعد از تکمیل یکسال طی انتخابات بین اعضای جرگه انتخاب میگردد، که امامی غوری خود را برای پست معاونیت اول ولسی جرگه کاندید نموده که متآسفانه رای کافی را برای اشغال این پست بدست نیاورد. به جز از عبدالقادر امامی غوری نماینده مردم غور، محمد عارف نورزی و میرویس یاسینی نیز خود را نیز برای کسب این پست کاندید نموده بودند. درین دور از رای گیری بدون محمد صالح سلجوقی که توانست با کسب 129 رای پست منشی اول لوی جرگه را بدست آورد بقیه نتوانستند آرای اکثریت مجلس (50 +1) را بدست بیاورند.
نظارت ومیزبانی رقیه نائل در ولسی جرگه. 
یکشنبه 15 دلو 1385 برابر با سوم فبروری 2007
محترمه رقیه نائل در جریان انتخاب معاونین ومنشی ولسی جرگه امروز یکشنبه چهارم فبروری میزبان مجلس پارلمان بود. طبق مادۀ 87 قانون اساسی هیئت اداری ولسی سال یکمرتبه از طریق اکثریت آراء أعضای ولسی جرگه انتخاب وتعین میشوند.در جلسۀ امروزی یکشنبه 4 فبروری 2007 محترمه رقیه نائل وکیل ونمایندۀ ولایت غور وعضو کمیسیون مواصلات ومخابرات ولسی جرگه ناظر ومیز بان مجلس بود. در انتخابات امروزی که محترمه رقیه نائل میز بان آن بود محمد عارف نورزای باکسب 130 رائی از جملۀ 223 رائی مؤفق شد مجددا بحیث اول پارلمان انتخاب شود واما کاندیدان معاونیت دوم محترمه فوزیه کوفی واحمد بهزاد نتوانستند نصاب را تکمیل کنند لذا انتخاب ایشان به دور سوم معطل شد ایشان در دور اول نیز به نصاب کافی دست نیافته بودند.
سفر مجدد والی غور به شمال کشور.
 شنبه 14 دلو 1385 برابر با 3 فبروری 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور شاه عبدالأ حد افضلی  والی غور طی سه ماه که گذشت چهار مرتبه چغچران را به قصد کابل ترک کرد.اوکه سه هفته قبل از کابل به چغچران آمده بود باری دیگر چغچران را ترک گفت.. گزارشگر جام غور می افزاید که والی غور به انجینر احسان الله رئیس بنیاد بیات گفته است{ ضمن تشکر از کمک های شما به مردم بیچاره غور امیدوارم کمک دیگر را به حق من بنمائید ومن را ذریعه طیاره حامل خود از چغچران بیرون بکشید وی این تقاضای وی را پذیرفت .طی محاسبۀ که صورت گرفته از مجموع ده ماه سال 1385 والی غور صرف چهار ماه را در غور سپری نموده است وبس.
  شاروال سابق چغچران و معاونش به حبس محکوم شدند. 
شنبه 14 دلو 1385 برابر با 3 فبروری 2007
طبق گزارش های رسیده از چغچران مرکز ولایت غور امان الله مستضعف شاروال سابق چغچران ومحمد یوسف معاونش به اتهام اخذ رشوه وجعل اسناد به ده سال حبس محکوم شدند.امان الله در سال 1382 خورشیدی به اساس رأئی مردم به حیث شاروال انتخاب واما هر گز از وزارت داخله منظوری نگرفته بود او ومعاونش تا سال 1384 به جعل اسناد واخذ رشوه وفروش ملکیت های دولت متهم شده اند دوسیۀ موصوفین از حارنوالی به محکمۀ مرافعۀ غور فرستاده شده وایشان به حکم رئیس محکمۀ مرافعۀ محبوس شده اند.
کمک های بنیاد بیات به ولایت غور. 
یکشنبه 8 دلو 1385 برابر با 28 جنوری 2007
بنیاد بیات امروز یکشنبه 8 دلو کمک های از قبیل مواد خوراکی والبسه را به نیازمندان چغچران مرکز ولایت غور توزیع نمود.این کمک ها عبارت بود از سی تن مواد غذادی والبسه که ازراه زمینی ازطریق هرات ومنار جام به چغچران انتقال داده شده است. نسبت مسدودیت راه  هاوسائل حامل کمک ها بعد از یازده شب سپری نمودن در مسیر راه به چغچران مرکز ولایت غور مواصلت نمود.در اثنائی توزیع کمک ها شخص أحسان الله بیات رئیس بنیاد بیات، والی ولایت غور وقوماندان امنیه نیز حاضر بودند.