آرشیف

2020-12-16

جام غور

بیش از 4.6 میلیون افغانی پول نقد برای 231 فامیل بیجاه شده داخلی در غور توزیع گردید

مسوولان امریت امور مهاجرین و بیجاشدگان غور می گویند که به همکاری موسسات برای 231 فامیل بیجاشده از جنگ ها در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، مبلغ (4620000) افغانی پول نقد توزیع نمودند.
عبدالرووف غفوری، امر مهاجرین و بیجاشدگان غور گفت، برای هر فامیل مبلغ بیست هزار افغانی کمک نقدی موسسه اکتید را با حضور نمایندگان ادارات دولتی توزیع نمودند.
این فامیل ها از ولسوالی های چهارسده، دولتیار، تیوره و مناطق غرب فیروزکوه بیجا شده بودند.
چهارشنبه 26 قوس 1399
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور