آرشیف

2014-11-10

جام غور

به ارزش ۵ میلیون افغانی کانال تنگی ازو ولسوالی شهرک به بهره برداری رسید

۱۹ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

کانال آب و دیوار استنادی سنگی بطول ۲۳۰ متر در قریه تنگی ازو ولسوالی شهرک ولایت غور به ارزش (۴۹۵۰۸۵۳) افغانی از بودجه برنامه ثبات وزارت احیاء و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگانهای محلی، تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.
کار ساختمان این کانال ۶ ماه ادامه نمود که روزانه ۵۶ نفر کارگر مصروف کار بوده و 95 جریب زمین زراعتی از آن آبیاری میگردد.
حفیظ الله حبیبی سرپرست ولسوالی شهرک که در مراسم افتتاح و تسلیم دهی کانال تنگی ازو با مردم محل صحبت مینمود ضمن تبریک گفتن اتمام کار این کانال به باشندگان محل گفت، دولت همواره تلاش میکند تا از هر راه ممکنه سهولت ها را برای شهروندان بوجود آورند، این کانال یکی از نمونه های بارز فعالیت های اداره محلی است که به ده ها جریب زمین را زیر آب نمود و ده خانواده از آن مستفید شدند.
سیف الدین باشنده قریه تنگی ازو ولسوالی شهرک  از تطبیق کار پروژه کانال آبیاری اظهار خوشنودی نموده و خواهان تطبیق همچو پروژه ها  در سطح ولسوالی شد.

 

 <img alt="" src="http://www.jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/DSCF3810.JPG" width:1024px"="" data-cke-saved-src="http://www.jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/DSCF3810.JPG">
 
داستان موفقیت از تطبیق پروژه
 
 
معلومات عمومی:
قریه تنگی ازو یکی از قریه های شهرک بوده که در 10 کیلو متری غرب ولسوالی موقعیت دارد طوریکه از نامش هویداست در داخل دره تنگ و بین دو دریاچه شهرک  خیران و پتان قرار دارد. نفوس این قریه به 606 نفر میرسد. مردمان این قریه گرچه اشخاص غریب، فقیر و تتنگ دست می باشند ولی انسان های زحمت کش، با غیرت و با شهامت بوده با همه تهدیدات مخالفین از قریه و مردم خویش دفاع نموده، ضعف اقتصادی، فقر و تنگ دستی نتوانسته از همت والای اسلامی و افغانی شان یک اندک لطمه وارد نماید، کار می نماید و در کشور ایران و سایر کشور های دیگر بخاطر کاریابی سفر میکنند.
مشکلات قبل از تطبیق پروژه:
طوریکه قبلا یاد آور شدیم که قریه تنگی ازو در نصب دو دریاچه قرار دارد دریاچه شهرک در مجموع سطح آنرا جنگلات پوشانیده است. در دو کیلو متری وصول این دو دریا در سمت جنوب کانال آبیاری زمین های زراعتی وجود داشت که مردم با زحمات فروان چندین دفعه غرض آبیاری زمین های خویش کشیده و اعمار نموده بودند در حدود چهل سال قبل از امروز سیل بزرگ دریاچه شهرک مسیر آب دریاچه را تغییر داده بدامن جنوب دریاچه که همین کانال میباشد راه خود را باز کرده و کانال را تخریب و گودال تقریباَ به ارتفاع 12 متر ایجاد نموده است که مردم دیگر توان اعمار مجدد کانال آبیاری خویش را نداشته و زمین های آبیاری شان لا مزروع باقی مانده است . شغل عمده این قریه زراعت و مالداری بوده که بشتر زراعت این مردمان را کشت للمی تشکیل میدهد.
بعداز تطبیق پروژه:
 با ایجاد دفتر تحکیم ثبات در ولسوالی شهرک رئیس شورای انکشافی قریه تنگی ازو به دفتر مراجعه و مشکل کانال خویش را با تیم کمیته ثبات ولسوالی در جریان قرار دادند. تیم کمیته ثبات دفتر سیکا-غرب مقیم شهرک در آن قریه رفته، مشکلات مردم را ازین ناحیه ارزیابی کرده اند که این مردم واقعاَ سزاوار چنین پروژه میباشند که زمین های لا مزروع چندین ساله شان دو باره احیاء و قابل زرع گردد. تیم تخنیکی نقاط که کار بیشتر و حجم کار بیشتر را میخواست آن کانال به طول 230 متر و ارتفاع 2 متر کانال سروی و دیزان نموده و مردم عملا به کار آغاز نموده اند. در این پروژه 56 نفر کار کرده که برای هر یک از کارگران 146 روز کاری را ایجاد کرده کار گران این پروژه به اساس کار خستگی نا پذیر شان پروژه ار تکمیل نموده این پروژه نه تنهای زمین های لا مزروع آبی شان را زمینه آبیاری مجدد را فراهم کرده و نیز 56 نفر کار گر که بشکل متواتر در این پروژه کار مینمودند. مقدار پول دستمزد برای خویش تصاحب کرده که امرار معشیت فامل خویش را بطور فوق العاده مینایند. گار گران این پروژه نهایت خوشحال اند که این پروژه را موفقانه مطابق اسناد تخنیکی به پایه اکمال رسانیده اند و در عمل تطبیق نمودند. 
نقل قول ها:

  1. محترم  ملا ضیاء الدین رئیش شورای انکشافی قریه تنگی ازو CDC میگوید: این کانال به مشابه قلب است که آب آن بمشابه خون به رگ های جریان پیدا کرده و باعث ادامه حیات میگردد. آب این کانال که به زمین های زراعتی مان میرسد و صاحب رزق و روزی حلال از زمین های خویش میشویم مانند قلب و شریان انسان میباشد که باید همیشه از گزنه ها و امراض پاک نگاه داریم و پروژه ها وقتی ارزش دارد که در حفظ و مراقبت آن تلاش جدی نموده فرد فرد ما آن را از خود بدانیم بلکه از مالکیت شخصی خویش بالا تر فکر کنیم.

  2. محترم ملا برهان متنفذ قوم پهلوان باشنده تنگی ازو میگوید: دولت جمهوری اسلامی افغانستان همیشه وقت تلا ش مینماید که مردمان آن آرام کار نمایند، زحمت بکشند و از برکت کار و زحمت خویش لقمه نان حلال بدست آورده در کنار فامیل های خویش به فکر آرام در فضاء امنیت زنگی نمایند دولت به اندازه امکانات که دارد از ملت دریغ نکده پروژه های را بخاطر انکشاف قریه جات داده است ما باید از امکانات که دولت در دسترس ما قرار داده صادقانه مطابق به نورم های داده شده استفاده کرده کو شش کنیم که پروژه های با کیفیت را در قریه های خویش بسازیم. از مردم خویش خواهشمنیدیم که از اندک امکانات استفاده بزرگ بنفع قریه و مردم خود کنیم.