آرشیف

2009-6-11

جام غور

برفبارى درغور باعث انسداد راه ها گرديد

برفبارى درغور باعث انسداد راه ها گرديد

آژانس خبرى پژواک

چهار شنبه 21 دلو 1388 برابر با 10 فبروروی 2010

برفبارى درغور، باعث انسداد راه ها و بلند رفتن قيمت مواد سوخت شده است. مردم اين ولايت ميگويند که اکثريت راه هاى مراكز ولسوالى وقريه جات  نسبت ريزش برفهاى سنگين مسدود است . كرام الدين رضا زاده معاون والى غور به اژانس بژواک گفت که برف بارى هاى سنگين تا كنون جان سه مردويك طفل را گرفته ويك زن را زخمى نموده است .  وى افزود که تمام راه هاى مو اصلاتى دراين ولايت مسدود شده است .  به گفتۀ وى ، مقام ولايت وكميته اضطرارهيچ نوع امكانات به خاطر بازگشايى سرك ها وكمك به مردم در اختيار ندارد. به گفته موصوف، تا حال چندين بار مشکلات مردم را با حکومت مرکزى شريک نموده،اما هيچ توجه صورت نه گرفته است .   معاون والى غورهشدار داد که اگر دولت مركزى ، موسسات وجامعه جهانى كمك نكنند . به مردم  تلفات سنگين وارد خواهد شد . درهمين حال داكتر غلام نبى يگانه رئيس صحت عامه غوربه آژانس خبرى پژواك گفت که نسبت باريدن برف شديد و صعب العبوربودن راه ها اكثريت مردم غورنمى توانند به مراکز خدمات صحى رسيدگى نمايند . وى اظهار نمود که تمام كلينيك ها در خدمت مردم بوده و مردم بايد در وقت ضرورت به آن مراجعه نمايند .  غلام نبى ٤٥ ساله باشنده ولسوالى چهارسده که شش روز قبل به مرکز غور ( چغچران ) غرض تداوى آمده حالا صحت ياب شده، اما به خانه برگشت کرده نمى تواند. وى به پژواک گفت : ((  تشويش دارم ، اما نمى دانم چه وقت راه باز خواهد شد. )) 

ولسوالى چهار سده، درحدود ١٠٠ کيلومترى مرکز غور قرار دارد. محمدنورکه پيشه کارگرى دارد وهمراى چهار کودک وخانمش در مرکز غور زنده گى ميکند، از بلند رفتن قيم مواد سوختى شکايت دارد . وى گفت : (( ما از باريدن برف وباران به خاطر حاصلات وازدياد آب ها خوشال هستيم ، ولى مردم به مشكل زياد مواد سوخت روبروهستن . ))  نامبرده افزود که حالا يك سير چوپ ١٢٠ افغانى ، يك كيلو گاز ٨٠ افغانى و يك ليتر ديزل ٦٠ افغانى ميباشد، كه مردم غريب توان خريدن آن را ندارند. وى همچنان گفت که مواد موجود سوخت  نيز روبه اختتام است . غور يكى از ولاياتى كوهستانى و داراى راههاى صعب العبور ميباشد . ريزش برف شديد که باعث انسداد راه ها ، بلند رفتن قيمت مواد سوختى وتلفات جانى درولايت غورگرديده است، سه روز قبل آغاز وتا صبح امروز ادامه داشت. اين ولايت هرسال شاهد برفبارى هاى سنگين مى باشد .   سال گذشته دراين ولايت ١٩ تن به اثر برفبارى ها وبرفكوچ ها کشته شده بودند .

 

برفبارى درغور باعث هلاکت سه تن گردید

 اژانس خبرى پژواک

سه شنبه 20 دلو 1388 برابر با 9 فبروری 2010

كرام الدين رضا زاده معاون والى غور به اژانس بژواک گفت که  برف بارى هاى سنگين تا كنون جان سه مرد ويك طفل را گرفته ويك زن را زخمى نموده است . وى افزود که تمام راه هاى مو اصلاتى دراين ولايت مسدود شده است . به گفتۀ وى ، مقام ولايت وكميته اضطرارهيچ نوع امكانات به خاطر بازگشايى سرك ها وكمك به مردم در اختيار ندارد.به گفته موصوف، تا حال چندين بار مشکلات مردم را با حکومت مرکزى شريک نموده،اما هيچ توجه صورت نه گرفته است .   معاون والى غورهشدار داد که اگر دولت مركزى ، موسسات وجامعه جهانى كمك نكنند به مردم  تلفات سنگين وارد خواهد شد . درهمين حال داكتر غلام نبى يگانه رئيس صحت عامه غوربه آژانس خبرى پژواك گفت که نسبت باريدن برف شديد و صعب العبوربودن راه ها اكثريت مردم غورنمى توانند به مراکز خدمات صحى رسيدگى نمايند .وى اظهار نمود که تمام كلينيك ها در خدمت مردم بوده و مردم بايد در وقت ضرورت به آن مراجعه نمايند .  غلام نبى ٤٥ ساله باشنده ولسوالى چهارسده که شش روز قبل به مرکز غور ( چغچران ) غرض تداوى آمده حالا صحت ياب شده، اما به خانه برگشت کرده نمى تواند.وى به پژواک گفت : ((  تشويش دارم ، اما نمى دانم چه وقت راه باز خواهد شد. )) ولسوالى چهار سده، درحدود ١٠٠ کيلومترى مرکز غور قرار دارد.

محمدنورکه پيشه کارگرى دارد وهمراى چهار کودک وخانمش در مرکز غور زنده گى ميکند، از بلند رفتن قيم مواد سوختى شکايت دارد . وى گفت : (( ما از باريدن برف وباران به خاطر حاصلات وازدياد آب ها خوشال هستيم ، ولى مردم به مشكل زياد مواد سوخت روبروهستن . ))  نامبرده افزود که حالا يك سير چوپ ١٢٠ افغانى ، يك كيلو گاز ٨٠ افغانى و يك ليتر ديزل ٦٠ افغانى ميباشد، كه مردم غريب توان خريدن آن را ندارند. وى همچنان گفت که مواد موجود سوخت  نيز روبه اختتام است . غور يكى از ولاياتى كوهستانى و داراى راههاى صعب العبور ميباشد . ريزش برف شديد که باعث انسداد راه ها ، بلند رفتن قيمت مواد سوختى وتلفات جانى درولايت غورگرديده است، سه روز قبل آغاز وتا صبح امروز ادامه داشت  اين ولايت هرسال شاهد برفبارى هاى سنگين مى باشد .  سال گذشته دراين ولايت ١٩ تن به اثر برفبارى ها وبرفكوچ ها کشته شده بودند 

 

پوزش خواهی وزیر اطلاعات وفر هنگ در مطبوعات

دوشنبه 19 دلو 1388 برابر با 8 فبروری 2010

جام غور

طبق گزازشهای واصله از کابل وتماس نلیفونی محترم انجینر عبدالرحمن غوری محترم سید محمد مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفر هنگ ضمن بر گزاری یک کانفرانس مطبوعاتی بعد از ظهر امروز دوشنبه هشت فبروری رسما از اظهارات قبلی اش نسبت سلاطین غور پوزش خواست.وی درین کانفرانس از انتباه منفی که از سخنانش در ارتباط به سلاطین غوری گرفته شده بود إظهار تأسف نمود با صحبت طولانی در پاسخ به خبر نگاران سخنان چند روز قبل خویش را اصلاح نموئ…

محترم سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفر هنگ کشور از تمدن بزرگ غزنه وغور تمجید نموده گفت میدانم بهرامشاه أهلیت وراثت وحفظ تمدن سلطان کبیر محمود غزنه را نداشت وهمان کبر وغرور نا مناسب وی باعث در گیری وکشمکش وسر انجام ضایعات جبران نا پذیر واسفبار گردید که امروز همه ما بر آن اشک میریزیم .وی علاوه نمود.اگر آتش زدن شهر زیبای غزنی را بدست عساکر سلطان خشمگین غور عمل نا پسند میدانیم بحق زهر دادن شاه جوان ملک الجبال وبدار آویختن سیف الدین سوری وقاضی دربارش را برای مدتها در چهار سوی شهر إهانت  به انسانیت میدانیم  که طبعا پاسخ طلب بود. ازان گذشته چلنج های غرور آمیز بهرامشاه که پیامد ندامت بار داشت نیز قابل تقبیح است روی همین مجبوریت ها بود که سلطان علاءالدین به شهر غزنه تاخت واز انتقام وشکست خصم صحبت کرد ورنه روابط سلاطین غور وغزنه خیلی حسنه ودوستانه بوده .به هر حال دشمنی ها وویرانی های گذشته به تناسب دشمنی ها وویرانی های دهه های أخیر کشور ما خیلی نا چیز بوده واینکه سلطان علاء الدین با سرودۀ ( ولیکن جمله پیران اند وطفلان * شفاعت میکند بخت جوانم * ببخشیدم بإیشان جان ایشان  * که بادا جان شان پیوند جانم  ) به مردم  ملکی اظهار همدردی میکند خود نشان میدهد که سلطان علاء الدین نه آنطوریکه روایت کرده اند شخص با رحم وبا عاطفه بوده است ،قواعد وهنجار های جنگ را میدانسته وجان اطفال وافراد ملکی را مانند جان خود دوست داشته. وای بر جنگجویان فعلی که پیر وجوان طفل وزن  وافراد ملکی را  یکسر قتل عام میکنند.. به همه حال کاش باقیمانده آثار تمدن محمود بزرگ وشهاب الدین وغیاث الدین وراد مردان ازین تبار حالا حفظ ونگهداری گردد..درود بر سلاطین نامدار غزنه وغور که کشور های همسایه بر شهامت وبزرگی شان افتخار نموده راکت های خودرا من حیث نماد قدرت بنام ایشان مسمی کرده اند….