آرشیف

2020-12-27

جام غور

برای 72 فامیل بیجاه شده در غور مواد غذایی توزیع شد
مسوولان امریت امور مهاجرین و بیجاشدگان غور می گویند که برای 72 فامیل بیجاشده از جنگ و نا امنی، مواد غذایی توزیع نمودند.
عبدالرووف غفوری، آمر مهاجرین و عودت کنندگان گفت برای هر فامیل بیجاشده 4 بوجی آرد، 18 کیلوگرام روغن، 25 کیلوگرام دال نخود، 3 کیلوگرام حلوای پروتین دار، 2 کیلو بیسکویت و نمک از جانب موسسه WFP توزیع گردید.
این تعداد فامیل ها از ولسوالی های چهارسده، دولت یار، تیوره و مناطق غرب فیروزکوه به دلیل جنگ و نا امنی ها بیجاشده بودند.
شنبه 6 جدی 1399
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور