آرشیف

2021-12-31

جام غور

برای 200 خانواده در ولایت بادغیس مواد غذایی توزیع شد.

این کمک ها امروز ازسوی بنیاد خیریه حاجی محمد ابراهیم حبیب یار برای این شماری خانواده های نیازمند توزیع شده است.

عبدالحق صدیقی، یکی از مسئولین این بنیاد خیریه می گوید که آنان این کمک ها را پس از شناسایی خانواده های مستحق توزیع کره اند.

به گفته وی، این کمک ها شامل آرد، روغن و برنج می شود که به این خانواده ها کمک شده است.

ازسوی هم کسانی که این کمک ها را دریافت کرده اند از این بنیاد خیریه قدر دانی می کنند.

غلام نبی یکی از این خانواه های نیازمند می گوید:«ما تشکری می کنیم که امروز این کمک ها به ما توزیع شده، خداوند شما راخیر بدهد که به ما آرد، برنج و روغن توزیع کردین، این کمک ها می تواند ما را برای مدتی از گرسنگی نجات دهد، ما میخواهیم که هر مومین و مسلمانی که کمک دارد دست نیازمندان را بگیرد و کمک کند.»

این کمک ها در حالی توزیع می شود که چندی پیش نیز نهاد مبارزه با کودک همسری دراین ولایت برای ده ها خانواده نیازمند مواد غذایی توزیع کرد.