آرشیف

2014-11-20

جام غور

انفجار ماین در شهرک، بشمول کودک زن و شوهر را مجروح کرد

پنجشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
انفجار ماین در قریه شوگان ولسوالی شهرک ولایت غور منجر زخمی شدن زن و شوهر و طفل 5 ماهه شد. مسوولان شفاخانه آن ولسوالی وضعیت صحی زخمیان را وخیم خوانده است.
این رویداد صبح روز پنجشنبه (۲۹ عقرب ۹۳) زمانی به وقوع پیوست که زن و شوهر سوار بر موترسایکل از قریه شوگان آن ولسوالی راهی قریه زرد نو بودند.
شاه پسند پهلوی سرپرست ولسوالی شهرک ماین گذاری های کنار جاده را کار طالبان مسلح مخالف دولت دانست و گفت که بیشترین تلفات در آن ولسوالی از انفجار ماین های کنار جاده هستند.