آرشیف

2021-12-28

جام غور

امارت اسلامی هرات استفاده از مانکن های سردار را منع کرد.

به تازگی ریاست اتاق اصناف پیشه وران و دوکانداران زون غرب در اعلامیه یی طبق هدایت ریاست امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی در هرات گفته که دوکانداران و کسبه کاران این ولایت حق ندارند تا از وسایل تبلیغاتی که خلاف دین اسلام و شریعت نبوی است استفاده کنند و تمام مجسمه ها و مانکن های موجود در دوکان ها باید بدون سر باشد.

دراین اعلامیه گفته شده که با متخلفان مطابق قانون برخورد می شود.

عزیزالرحمان، مسئول ریاست امر به معروف و نهی از منکر هرات این اعلامیه را تأیید می کند و می گوید:« او چیزی که حرام باشه ناروا باشه طبق حصول شرعیت نباشه منکر است، منکر مه به اتحادیه آنها گفتیم که اینجا که می گذاری بخاطر چی می گذاری، بت یعنی چی که با هر دوکان پنج تا شش زن استاده هستند بت است عینآ، تعریف کتاب ها هم به همتو چیزها است که حرام است و در اسلامی باید نباشه، اینها گفتن که اینها بخاطر این است که لباس های را که میفروشیم به نمایش می گذاریم به مردم، پس مه هم گفتم که به نمایش می گذاری باید سر آن قطع شود دیگه این مشکلات نداره بگذارید.»

اما شماری از دوکانداران هراتی می گویند که روی مانکن ها هزینۀ زیادی کرده اند و اگر سر آنان قطع شود دیگر نمی توانند از آنها استفاده کنند و متضرر می شوند.

فایق احمدی یکی از دوکانداران هرات می گوید:« به حساب که ما به همی دوکان خود هزینه شخصی کردیم و کم بگیرم 3 تا 4 هزار دالربه ما توان است و هرکدام اینها شما فکر کنید که مه سر آنها را قطع کردم بعد از آن اینها بیکاره میشه مانکن بی سر در هیچ جای به درد نمی خوره ، پس مگر اینها را ببریم و بی اندازیم به داخل زباله دانی.»

نجیب الله از دوکانداران شهر هرات نیز می گوید:« هردوکاندار از 50 تا 150 دالر هزینه میکنه تا یک دانه مانکن رابه دوکان خود تهیه کند و به روی آن لباس خود را بفروشد، وقتیکه اینها هم جمع شود از نظر خود مه شخصن به کار و بار و ما به کل دوکانداران یک ضربه بسیار محکمه می زند.»

به گفتۀ دوکانداران و کسبه کاران هرات، اگر وضعیت چنین ادامه پیدا کند آنان دیگر نمی توانند کار کنند و با رکود اقتصادی مواجه می شوند.

آنان همچنان می گویند، در چند ماه اخیر به دلیل بیکاری و فقر اقتصادی فروش لباس ها، به ویژه لباس های زنانه 70 درصد کاهش یافته است.

نویسنده: معروف سیدی