آرشیف

2024-1-15

جام غور

افزایش حاصلات چهارمغز در غور؛ باغ‌داران از کاهش قیمت و کسادی بازار شکایت دارند

باغ‌داران در ولایت غور می‌گویند که حاصلات چهار‌مغز در سال جاری افزایش یافته، اما بازاری برای فروش وجود ندارد و بهای آن کاهش یافته است. این باغ‌داران تاکید می‌کنند که آفات طبیعی در سال جاری باعث کاهش کیفیت چهارمغز نیز شده است. این در حالی است که مقام‌های طالبان از فراهم کردن زمینه‌های آموزشی برای باغ‌داران و توزیع دوا سخن گفته‌اند، اما باغ‌داران می‌گویند که هیچ کمکی از سوی این گروه صورت نگرفته است.

برخی از باشنده‌گان غور که از طریق باغ‌داری امرار معیشت می‌کنند، می‌گویند که با وجود کاهش قیمت چهارمغز، بازاری برای فروش این محصول وجود ندارد.

گل‌احمد، یکی از باغ‌داران در ولسوالی مرغاب غور، می‌گوید که حاصلات چهار‌مغز نسبت‌های به سال‌های گذشته در این ولسوالی افزایش یافته است، اما بازار خوبی برای آن وجود ندارد. این با‌غ‌دار غوری می‌افزاید که همه‌ساله حاصلات باغ‌ خود را به دکان‌داران بازار مرغاب و مقداری را هم در شهر فیروزکوه به فروش می‌رساند، اما در سال ‌جاری چهارمغز مشتری ندارد. گل‌احمد می‌گوید: «امسال که حاصلات خوب بود، خریدار ندارد. سال‌های گذشته یک کیلو چهار‌مغز را ۲۰۰ افغانی می‌فروختیم، امسال یک کیلو را به ۱۵۰ افغای یا پایین‌تر می‌فروشیم، باز هم کسی نمی‌خرد. سال‌های جلو در بازار مرغاب یک کیلو چهار‌مغز را ۲۰۰ افغانی می‌خریدند، حال در فیروزکوه هم کسی به این قیمت نمی‌خرد.» او می‌افزاید که امسال از حاصلات باغ خود ۴۷ هزار افغانی به دست آورده که خوراک زمستان خانواده یازده‌نفری‌اش را تامین نمی‌تواند.

از سویی، تعدادی دیگر از باغ‌داران غوری می‌گویند که به دلیل آفت‌های طبیعی حاصلات چهار‌مغز امسال در این ولایت از کیفیت خوبی برخوردار نیست.

ابراهیم، یکی از باغ‌داران ولسوالی چهارسده، می‌گوید که حاصلات چهار‌مغز در سال جاری قابل قناعت است، اما در کنار نبود بازار از کیفیت خوبی نیز برخوردار نیست. این باغ‌دار می‌افزاید: «امسال حاصل خوب بود، اما چهار‌مغز مثل سال‌های قبل مغز نداشت. دلیل هم کم‌آبی و آفت‌ طبیعی بود. توانایی خرید کود کیمیاوی هم نداشتیم، به همین خاطر چهار‌مغزها خالی هستند.»

ابراهیم تاکید می‌کند: «یک نفر کمربسته مصروف کار در یک باغ می‌باشد و امیدوار است که بتواند خرج زمستانش را تهیه کند، اما وقتی حاصل می‌گیرد، کسی نمی‌خرد. از این لحاظ فهمیده می‌شود که مردم توانایی خرید را ندارند. حالا می‌گویند که حتا یک کیلو چهار‌مغز در هرات ۱۶۰ افغانی است.» او از نهادهای مسوول انتظار دارد که به باغ‌داران کمک کنند تا بتوانند حاصلات خوبی از باغ‌های چهار‌مغز به دست بیاورند.

با این حال، طالبان در غور گفته‌اند که امسال حاصلات چهار‌مغز در این ولایت ۲۰ درصد افزایش یافته است. به گفته این گروه، رشد باغ‌داری و راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی باعث افزایش حاصلات شده است.

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری غور تحت کنترل طالبان، اعلام کرده است که در سال جاری خورشیدی به بیش از سه هزار دهقان در این ولایت ادویه نباتی توزیع کرده است. غلام‌محمد کاظم، گماشته طالبان برای ریاست زراعت، آبیاری و مالداری غور، گفته است: «طی سال‌های گذشته به نسبت نبود امنیت، عدم رشد باغ‌داری، حاصلات میوه‌جات به‌خصوص چهار‌مغز افزایش نداشته است.»  این مقام محلی طالبان اما در مورد نبود بازار فروش چهار‌مغز که ناشی از فقر و مشکلات اقتصادی مردم در این ولایت است، چیزی نمی‌گوید.

گفتنی است که ولایت غور از چندین سال به این طرف خشک‌سالی را تجربه می‌کند و زمینه‌های کار برای باشنده‌گان این ولایت فراهم نیست. بسیاری از جوانان این ولایت هم اکنون در بیرون از کشور مصروف کارگری هستند و وقتی به خانه بر‌می‌گردند، باز هم نمی‌توانند به مشکلات اقتصادی خانواده‌ خود رسیده‌گی کنند.