آرشیف

2015-2-2

جام غور

اعلام موجودیت نهاد همگرایی جوانان غوری تبار

دوشنبه ۱۳ دلو ۱۳۹۳ برابر است با ۲ فبروری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

نهاد همگرایی جوانان غوری تبار و مجتمع فرهنگی جنبش جوانان آگاه افغانستان طی محفل با شکوهی در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، اعلام موجودیت کرد.
محفل که به همین مناسبت در سالون کنفرانس های مقام ولایت برگزار گردیده بود، علاوه بر مسوولان ادارات دولتی، فرهنگیان، استادان، جوانان و صد ها تن از شهروندان غور  اعم از مردان و زنان شرکت کرده بودند.
نصیر احمد آژند رئیس مجتمع فرهنگی جنبش جوانان آگاه افغانستان در ولایت غور می گوید که هدف آنان خدمت گذاری و ایجاد وحدت و همدلی میان همتباران و بویژه نسل جوان و تحصیل کرده غوری تبار است.
وی گفت این نخستین بار است که آنان به همآهنگی و مشوره استادان پوهنتون ها، بزرگان و شخصیت های مردمی دست به ایجاد نهاد همگرایی جوانان غوری تبار و تشکیل مجتمع فرهنگی جنبش جوانان آگاه افغانستان، زدند.

اعلام موجودیت نهاد همگرایی جوانان غوری تبار

اعلام موجودیت نهاد همگرایی جوانان غوری تبار

اعلام موجودیت نهاد همگرایی جوانان غوری تبار