آرشیف

2014-10-29

جام غور

ادامه درگيري ها در مرغاب و دستگيري 12 تن طالب

سه شنبه ۶ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
مقام هاي اداره محلي غور ميگويند كه در درگيري ميان طرفداران جنرال احمد مرغاب و طالبان در قريه واجان مرغاب، 12 تن طالب به اسارت نيروهاي مردمي افتادند.
عبدالحي خطيبي سخنگوي والي غور ميگويد كه هواداران جنرال احمد مرغاب بالاي قريه واجان حمله نمودند كه در نتيجه 12 تن طالب محلي بدست آنان اسير شدند.
آقاي خطيبي گفت، اين طالبان قبلا از قريه كورگين ولسوالي چهارسده به سركردگي مولوي احمد شاه فرار نموده بودند.
به نقل از اين منبع، درگيري ادامه دارد، اما تاحال گزارش هاي تلفات و خسارات ناشي از اين درگيري گزارش نشده است.
طالبان مسلح مخالف دولت میگویند که تلفات سنگین را به طرفداران جنرال احمد مرغاب وارد کرده اند.
قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان میخواند به رسانه ها گفته که در این نبرد 12 تن از طرفدران جنرال احمد مرغاب کشته شده اند.
با كشته شدن جنرال احمد مرغاب توسط طالبان در مرغاب، نيروهاي مردمي عليه طالبان اقدام نموده كه در مناطق مرغاب و ولسوالي چهارسده درگيري هاي وسيع را راه اندازي نمودند، گفته ميشود كه در اين درگيري ها ده هاتن از طرفين كشته و چندين منزل مسكوني به آتش كشيده شدند.